Etiska ställningstaganden

Svensk förening för medicinsk radiologi står bakom ett etiskt förhållningssätt i diagnostik och vård.

Se vidare på nedanstående länkar:

Läkarförbundets etiska regler: https://slf.se/app/uploads/2018/04/etiskaregler-pamflett-100x100.pdf

Den hippokratiska eden: https://www.sls.se/etik/etiska-koder/den-hippokratiska-eden/

Genèvedeklarationen: https://www.sls.se/etik/etiska-koder/declaration-of-geneva/