Fördelar med medlemskap i SFMR

Svensk förening för medicinsk radiologi är en förening för dig som är radiolog i Sverige!

Utan SFMR skulle radiologin i Sverige vara betydligt fattigare. Genom att SFMR finns och du är medlem kan Röntgenveckan organiseras. Ditt medlemskap gör att radiologin kan hävda sig gentemot de kliniska specialiteterna i fördelning av resurser, i olika samarbeten, i utredningar, vårdprogram och vårdförlopp.


Som medlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi får du också många personliga fördelar och möjligheter!

Du får

 • möjlighet att delta l föreningens möten
 • möjlighet att komma åt översikten över aktuella kurser och kongresser
 • stöd av föreningens utskott med medicinsk information och rekommendationer
 • tillgång till information från delföreningarna
 • rabatterad avgift på Röntgenveckan
 • tillgång till ST-utbildning och annat spännande på Röntgenveckan
 • tillgång till föreningens medlemsregister
 • medlemstidningen, Imago Medica, 4 nummer per år med aktuell information och debatt samt en rykande färsk kongresslista
 • möjlighet att söka stipendier från SFMRs stipendieverksamhet
 • information i utbildnings- och fortbildningsfrågor
 • tillgång till Acta Radiologica online och Acta Radiologica Open online
 • gratis medlemskap i European Society of Radiology ESR med därigenom också tillgång till tidskrifterna European Radiology, Insights Into Imaging och European Radiology Experimental. Du får också rabatterad avgift på ECR
 • gratis medlemskap i Svenska Läkaresällskapet och möjlighet att söka deras stipendier och ta del av deras certifiering av subspecialister
 • gratis medlemskap i UEMS och tillgång till deras kurser
 • gratis medlemskap i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi och möjlighet att söka deras stipendier