GDPR

Fr.o.m. 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) – EU-regler som i Sverige kallas Dataskyddsförordningen och ersätter Personuppgiftslagen. Vi måste dokumentera hur vi samlar in, lagrar och hanterar personuppgifter, och bl.a. måste vi ha tillstånd från er att använda personuppgifter. När ni ansöker om medlemskap så ger ni oss automatiskt tillstånd att registrera och använda era personuppgifter (namn, adress, e-postadress, tjänst, födelseår). Vi lämnar ut uppgifter till CA Anderssons Tryckeri i Malmö, som trycker och distribuerar Imago Medica, och till ESR i Wien. Uppgifterna kommer att tas bort när ni lämnar föreningen.