Hjärndödskriterier

1 september - nya hjärndödskriterier från Socialstyrelsen. Förutom klinisk undersökning och fyrkärlsangiografi kan nu även nuklearmedicinsk metod med SPECT användas för att fastställa hjärndöd.

Den 1 september 2022 börjar en reviderad version av SOSFS 2005:10 att gälla. Samtidigt publiceras en uppdaterad version av protokollet för fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier på Socialstyrelsens hemsida. Var god se bilagor.

Observera att bilagan ”Författningsändring” enbart innehåller de delar av SOSFS 2005:10 som ändrats. En konsoliderad version av författningen kommer att finnas tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida från den 1 september.

Protokollet kommer att ligga kvar med samma länknamn på Socialstyrelsens hemsida varför existerande länkar till detta dokument ska fortsätta att fungera.

Utskick uppdatering protokollet fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier 220819

Författningsändring 200510

Protokoll för fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier-vattenstämpel 220818