Hur betalar man medlemsavgiften?


1. Du måste vara medlem

Om Du inte är medlem så ansöker Du om medlemskap på 

Du får inom kort uppgifter för att logga in som medlem och kan Då betala Din medlemsavgift. 

2. Dags att betala

 
Medlemsavgiften inbetalas på bankgiro 5681-2381

OBS! Ange namn, adress och e-postadress (=användarnamn)  både på inbetalningen och per mejl till: 

karin.m.joensson@gmail.com


Medlemsavgiften för fullt betalande medlemmar är 500:-/år. Medlemsavgiften löper per kalenderår.

Nya ST-läkare betalar ingen avgift under de första fem åren, därefter full medlemsavgift.

Pensionärer och hedersmedlemmar betalar ingen avgift.

Är Du osäker på om och när Du har betalat medlemsavgiften eller om är medlem?
Kontakta Karin Jönsson karin.m.joensson@gmail.com, hon har uppgifter om det.


SFMR håller på att flytta sitt medlemsregister som kommer att administreras av Svenska läkarförbundet. I och med att du betalar medlemsavgiften till SFMR godkänner du detta och att ditt medlemskap i SFMR kopplas ihop med ditt personnummer.