Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet ansvarar för föreningens samlade kommunikationsyta mot professionen och allmänheten och innefattar tidskriften Imago Medica, hemsidan, Facebook och andra sociala medier.

Ordförande

Henriettae Ståhlbrandt

Hemsida

Mats Geijer

Grafisk profil

Sara Wallby