Kontrastmedelsgrupp i SFMR

Kontrastmedelsgruppen är en expertgrupp med uppgift att ta fram riktlinjer/rekommendationer för säkert användande av kontrastmedel i samband med bilddiagnostik av patienter, barn som vuxna, i Sverige.

Riktlinjerna är en syntes av evidens och beprövad erfarenhet och ska vara rekommendationer för radiologer och röntgensjuksköterskor verksamma i Sverige. Gruppen strävar efter att omsätta de senaste vetenskapliga rönen till råd för praktisk användning i det dagliga arbetet på våra avdelningar.


Kontrastmedelsgruppen skall aktivt sprida denna kunskap inom radiologin samt inom hälso- och sjukvård för övrigt där den anses vara relevant. Alla rekommendationer publiceras på hemsidan för Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (www.sfmr.se).


Kontrastmedelsgruppen har av tradition varit en del av Svensk uroradiologisk förening (SURF) som är en delförening under SFMR. Gruppen är oberoende av industrin och andra särintressen. Medlemskap i gruppen sker via inbjudan.


Kontrastmedelsgruppen leds av

Peter Leander, Lund, peter.leander@med.lu.se,


De tre delområdena röntgenkontrastmedel, MRT-kontrastmedel och ultraljudskontrastmedel leds av varsin radiolog. Övriga medlemmar i gruppen, läkare och sköterskor, arbetar i båda grupperna efter kompetens.

Ledare för röntgenkontrastmedel:

Per Liss, Uppsala, per.liss@uu.se

 

Ledare för MR-kontrastmedel: 

Torkel Brismar, Huddinge, torkel.brismar@gmail.com

 

Ledare för ultraljudskontrastmedel: 

Salem Alsaqal, Uppsala, salem.alsaqal@akademiska.se


Övriga medlemmar i kontrastmedelsgruppen 

Radiologer

Håkan Ahlström, Uppsala, hakan.ahlstrom@radiol.uu.se

Lennart Blomqvist, Stockholm, lennart.k.blomqvist@ki.se

Jeanette Carlqvist, Göteborg, jeanette.carlqvist@vgregion.se

Mikael Hellström, Göteborg, mikael.hellstrom@vgregion.se

Maria Lindblom, Linköping, maria.lindblom@regionostergotland.se

Ulf Nyman, Pensionär, ulf.nyman@bredband.net

Matthias Wegener, Örebro, matthias.wegener@regionorebrolan.se

Franciska Wikner, Umeå, Franciska.Wikner@vll.se
Röntgensjuksköterskor

Johan Kihlberg, Linköping, johan.kihlberg@regionostergotland.se

Niklas Lundqvist, Göteborg, niklas.lundqvist@vgregion.se

Titti Owman, Lund, titti.owman@gmail.com

Christian Werner christian.werner@regionstockholm.se


 

Jäv

Jävsdeklarationer finns tillgängliga och kontakta Peter Leander om Ni önskar ta del av dessa.