Kontrastmedelsgrupp i SFMR

Kontrastmedelsgruppen är en expertgrupp med uppgift att ta fram riktlinjer för säkert användande av kontrastmedel i samband med bilddiagnostik av patienter, barn som vuxna, i Sverige.

Riktlinjerna är en syntes av evidens och beprövad erfarenhet och ska vara vägledande för radiologer och röntgensjuksköterskor verksamma i Sverige. Gruppen strävar efter att omsätta de senaste vetenskapliga rönen till råd för praktisk användning i det dagliga arbetet på våra avdelningar. 

Kontrastmedelsgruppen skall aktivt sprida denna kunskap inom radiologin samt inom hälso- och sjukvård för övrigt där den anses vara relevant. Alla riktlinjer publiceras på hemsidan för Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (www.sfmr.se).

Kontrastmedelsgruppen har av tradition varit en del av Svensk uroradiologisk förening som är en delförening under Svensk förening för medicinsk radiologi. Gruppen är oberoende av industrin och andra särintressen. Medlemskap i gruppen sker via inbjudan. 

Kontrastmedelsgruppen leds av

Peter Leander i Malmö, peter.leander@med.lu.se

De två delområdena röntgenkontrastmedel och MRT-kontrastmedel leds av varsin radiolog. Övriga medlemmar i gruppen, läkare och sköterskor, arbetar i båda grupperna efter kompetens.

Ledare för röntgenkontrastmedel:

Per Liss, Uppsala,  per.liss@radiol.uu.se

Ledare för MR-kontrastmedel: 

Torkel Brismar, Huddinge, torkel.brismar@gmail.com

Ledare för ultraljudskontrastmedel: 

Salem Alsaqal, Uppsala, salem.alsaqal@akademiska.se


Övriga medlemmar i kontrastmedelsgruppen 
Radiologer
 1. Håkan Ahlström, Uppsala, hakan.ahlstrom@radiol.uu.se
 2. Lennart Blomqvist, Stockholm, lennart.k.blomqvist@ki.se
 3. Mikael Hellström, Göteborg, mikael.hellstrom@xray.gu.se
 4. Mats Lidén, Örebro, mats.liden@regionorebrolan.se
 5. Maria Lindblom, Linköping, maria.lindblom@regionostergotland.se
 6. Ulf Nyman, Pensionär, ulf.nyman@bredband.net
 7. Franciska Wikner, Umeå, Franciska.Wikner@vll.se 
 8. Joanna Ahlkvist, Nyköping, joannaahlkvist@yahoo.se 
 9. Sara Sehlstedt, Östersund, sara.sehlstedt@regionjh.se

Röntgensjuksköterskor
 1. Johan Kihlberg, Linköping, johan.kihlberg@regionostergotland.se
 2. Helén Milde, Göteborg, helen.milde@vgregion.se
 3. Titti Owman, Lund, titti.owman@gmail.com
 4. Anders Svensson, Stockholm, anders.svensson@karolinska.se

Jäv

Jävsdeklarationer finns tillgängliga hos Peter Leander, Malmö. Kontakta honom om Ni önskar ta del av dessa.