Kvalitetsregister

Svenskt Register för Interventionell Radiologi (SRIR)

SRIR är ett nationellt kvalitetsregister för interventionell radiologi (IR) där man kan registrera alla typer av ingrepp som kan göras med radiologiska metoder som ultraljud, genomlysning, datortomografi och magnetkamera.

Se vidare på länken https://www.ucr.uu.se/srir-srl/.