Skicka meddelande till SFMR

Medlemsregistret används för kommunikation med medlemmarna och även utskick av medlemstidningen Imago Medica och nyhetsbrev varför det är viktigt att Du som medlem finns registrerad med både vanlig och e-postadress.

Väldigt många medlemmar har inte meddelat sin e-postadress vilket gör kontakt och kommunikation besvärlig. Vi är väldigt angelägna om att få Din e-postadress så att vi kan nå så många medlemmar som möjligt via e-post.

Om Du inte har registrerat någon e-postadress så använd formuläret redan idag så uppdaterar vi Dina uppgifter i medlemsregistret. Du kommer också att få en bekräftelse på att uppgifterna kommit fram och Du kommer sedan att kunna använda Din e-postadress som användarnamn för att logga in på hemsidan.

Du kan använda formuläret för att skicka meddelanden till föreningen.