Läs Acta Radiologica

Från och med 2013 ges Acta ut av förlaget SAGE.

Nu finns möjligheten att läsa Acta Radiologica "online", d.v.s. att ladda ner varje artikel elektroniskt från förlagets hemsida. Du kan elektroniskt komma åt Acta Radiologica från Januari 1997 och framåt. Vill Du nå Acta före 1997 så finns dessa hos Informa Healthcare, men är inte tillgängliga kostnadsfritt. Se länk nedan.

Via en mindre enkät har styrelsen uppfattat att de flesta medlemmar kan tänka sig att få tillgång till Acta Radiologica endast "online". Vi har därför beslutat att sända Acta Radiologica "online" till samtliga medlemmar från och med år 2011. Pappersupplagan kommer att på sikt helt avvecklas och kan idag endast erhållas mot en extra avgift.

Du kommer åt samtliga tillgängliga nummer av Acta Radiologica elektroniskt genom att logga in på föreningens hemsida och sedan klicka vidare till förlaget.


Redan inloggad: Till Acta Radiologica »

Inte inloggad: Logga in och läs Acta Radiologica »


 Vill Du komma åt äldre nummer, före 1997, av Acta Radiologica (Acta Old Series) så publiceras dessa fortfarande av Informa Healthcare. Tyvärr tillhandahålls inte de äldre numren kostnadsfritt

Till Informa Healthcare och Acta Old Series »