Metodbok

Genom ett initiativ från Peter Aspelin, har SFMR kunnat ersätta Röntgenavdelningen i Lund ekonomiskt för att medlemmarna skall kunna få ta del av den metodbok som används för MR-undersökningar.

Länk till den kontinuerligt uppdaterade metodboken för konventionell radiologi, datortomografi och magnetkameraundersökningar från Bild och Funktion vid Skånes universitetssjukhus finns på http://susbof.interactit.se/Mod/Mbook/User/

I föreningen har uppmärksammats att många kliniker har svårt att hitta opimala sekvenser och undersökningsprotokoll och detta initiativ är ett första steg mot att ge medlemmarna service, information och rekommendationer inom olika metoder.

Förhoppningsvis kommer fler kliniker med väl utprovade och validerade metodbeskrivningar att dela med sig av dessa till SFMRs medlemmar.