MR och radioterapi

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) publicerar sedan 2009 rapporter där man utvärderar olika aspekter av strålterapi inom onkologin. I år, 2014, har man granskat rollen för MR vid strålbehandling där man kan konstatera att MR har ett nytt område att utvecklas inom, planering inför strålbehandling. Man finner många intressanta områden där MR redan idag kan spela en viktig roll och pekar också på flera områden där ytterligare forskning kan förväntas ge mer värdefull information om MRs möjligheter att bidra till en bättre strålbehandling.

pdficonsm Ladda ner rapporten här