Professorskonvent

Professorskonventet är en årligt återkommande samling vars syfte är att ge landets professorer, verksamma inom radiologisk verksamhet, möjlighet att träffas för att lära känna varandra och diskutera akademiska spörsmål.
DumbledoreDe akademiska frågor som konventet diskuterar är huvudsakligen:     


  • Tjänstesituationen
  • Doktorander - rekrytering, utbildning och finansiering.
  • Hur anser vi att sjukvårdens organisation bäst skall utformas för att FoUU-perspektivet skall tillgodoses.
  • Forskningsstrategiska frågor
  • FoUU inom radiologi i ett Europeiskt och globalt perspektiv.
  • Hur kan samarbetet inom forskning och utbildning bäst samordnas inom landet
Man har också inom Svensk Förening för Medicinsk Radiologi diskuterat att ge konventet en mer officiell status som ansvarig för och remissinstans i akademiska frågor men något sådant beslut finns ännu inte. Professorskonventet deltar också i en gemensam träff med verksamhetscheferna för Röntgen / Bild- och funktionskliniker vid landets universitetssjukhus.
Kommande professorskonvent
2018 Stockholm, Staffan Holmin


Protokoll och kallelser från professorskonvent:Tidigare professorskonvent


2017 Stockholm, ansvarig Rimma Axelsson
2016 Uppsala, ansvarig Per Gerwins
2015 Lund, ansvarig Pia Sundgren
2014 Uppsala, ansvarig Elna-Marie Larsson
2013 Stockholm, ansvarig Lennart Blomqvist
2012 Umeå, ansvarig Lars Nyberg
2011 Bokö, ansvarig Olof Flodmark
2010 Uppsala, ansvarig Rickard Nyman
2009 Gålö havsbad/ Stockholm, ansvarig Anders Sundin
2008 Grythyttan/Örebro, ansvarig Torbjörn Andersson
2007 Uppsala, ansvarig Håkan Ahlström
2006 Piteå, ansvarig Katrin Åhlström Riklund
2005 Marstrand, ansvarig Mikael Hellstsröm
2004 Lejondals slott, anvarig Anders Magnusson
2003 Villa Fridhem, ansvarig Örjan Smedby
2002 Kronovalls slott, ansvarig Olle Ekberg
2001 Varberg, ansvarig Sven Ekholm
2000 Krusenberg, ansvarig P.G. Lindgren
1999 Arild, ansvarig Stig Holtås
1998 Uppsala, ansvarig Raili Raininko
1997 Norrtälje, ansvarig Peter Aspelin
1996 Trolleholms slott, ansvarig Klas Golman
1995 Umeå, ansvarig Sven-Ola Hietala
1994 Gotland, ansvariga Kjell Bergström och Uno Erikson
1993 Lejontornet Stockholm, ansvarig Kaj Ericson
1992 Rigabåten, ansvarig Paul Edholm
1991 Tällberg, ansvarig Anders Hemmingsson
1990 Barsebäck, ansvarig Holger Pettersson
1990 Vindeln, ansvarig Leif Ekelund
1989 Krusenberg, ansvarig Uno Ericson
1988 Svaneholm, ansvarig Torsten Almén
1987 Finlandsbåten, ansvarig Hans Ringertz
1985 Tärnaby, ansvarig Sven-Ola Hietala
1984 Hook, ansvarig Ulf Tylén
1983 Halltorp, ansvarig Paul Edholm
1983 Grythyttan, ansvarig Uno Ericson