Så blir Du medlem

På denna sida kan Du ansöka om medlemskap i SFMR
Som medlem får Du:

  • möjlighet att delta l föreningens möten
  • möjlighet att komma åt översikten över aktuella kurser och kongresser
  • tillgång till föreningens medlemsregister
  • medlemstidningen, Imago Medica, 4 nummer per år med aktuell information och debatt samt en rykande färsk kongresslista
  • möjlighet att söka stipendier från SFMRs stipendieverksamhet
  • information i utbildnings- och fortbildningsfrågor
  • Acta Radiologica online
  • gratis medlemskap i European Society of Radiology
  • och mycket mera!
Svensk Förening för Medicinsk Radiologi har idag drygt 1 300 medlemmar

Du betalar medlemsavgiften när Du fått besked om att Du blivit medlem. Medlemsavgiften löper per kalenderår.

Medlemsavgift :
Medlemsavgift 500:- / år.
Pensionärer och hedersmedlemmar betalar ingen avgift.
Nya ST-läkare betalar ingen avgift under de första fem åren, därefter full medlemsavgift.
Medlemsavgiften inbetalas på bankgiro 5681-2381
OBS! Ange namn, adress och e-postadress (=användarnamn) på inbetalningen.

Medlem som inte betalar medlemsavgift två år i rad stryks ur medlemsregistret

SFMR håller på att flytta sitt medlemsregister som kommer att administreras av Svenska läkarförbundet. I och med att du betalar medlemsavgiften till SFMR godkänner du detta och att ditt medlemskap i SFMR kopplas ihop med ditt personnummer.

Är Du osäker på om Du har betalat medlemsavgiften eller är medlem? 
Kontakta Karin Jönsson karin.m.joensson@gmail.com

Ansök om medlemskap här:

ST läkare anger beräknad tid för specialistkompetens och sätter X i rutan för specialistkompetens.

Specialister sätter X i i rutan för beräknad specialistkompetens och anger årtal för uppnådd specialistkompetens.