Samverkansregler hälso-sjukvård och industri

Sveriges Kommuner och Regioner har satt upp samverkansregler med Swedish Medtech, vilket är medicinteknikindustrins förening. Detta gäller alltså för den offentliga sjukvården. För privatanställda radiologer kan andra regler gälla, men man bör alltid att kolla upp med sin arbetsgivare om vilket regelverk och rutiner som gäller för egen del.

Se mera på hemsidan https://www.swedishmedtech.se/sidor/de-nya-samverkansreglerna-1.aspx .

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Specifikation av samverkanssituationer