SFMSR - länkar


Fallsamlingar m.m.

Föreningar
The British Society of Skeletal Radiologists

ESSR (European Society of Musculoskeletal Radiology)

ISS (International Skeletal Society)

Society of Skeletal Radiology

The American Society of Emergency Radiology

Tidskrifter
Skeletal Radiology

Emergeny Radiology

Acta Radiologica

Övrigt
Nationella rekommendation för Knä-MR


Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer