SFMSR - rekommendationer

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi rekommenderar följande undersökningsprotokoll och -algoritmer:

Muskuloskeletala tumörer

Inom SSG (Scandinavian Sarcoma Group) har skandinaviska muskuloskeletala radiologer vid arbetsmöten i Köpenhamn 2010 och 2011 enats om ett gemensamt undersökningsprotokoll för muskuloskeletala tumörer. 

Användning av detta protokoll rekommenderas för all muskuloskeletal tumördiagnostik. Protokollet finns att ladda ner från SSG:s hemsida.

pdficonsm http://www.ssg-org.net/wp-content/uploads/2011/05/Guidelines-for-basic-MRI-examination-of-suspected-bone-and-soft-tissue-tumors.pdf