SFMSR - skrifter

Radiologisk undersökning vid knäproteskirurgi.

Svensk Ortopedisk Förening (SOF) har via sin "Knägrupp" tagit fram en rapport med rekommendationer om radiologi vid knäproteskirurgi. Denna rapport kan Du ladda ner här

pdficonsm Rapport om radiologisk us vid knäproteskirurgi (144 kByte)

Knägruppen består av följande personer:

Kjell Jonsson, Lund
Stefan Söderlund, Växjö
Ulf Persson, Lindesberg
Tore Dalén, Umeå
Nils Oretorp, Jönköping
Leif Ryd, Linköping
Torsten Boegård, Helsingborg (adjungerad)


Radiologisk undersökning vid höftproteskirurgi.

Svensk Ortopedisk Förening (SOF) har tillsatt en arbetsgrupp som utreder radiologisk undersöknings vid höftproteskirurgi. Arbetsgruppen har fått vissa direktiv från SOF och har nu kommit med en omfattande rapport som Du kan ladda ner här

pdf Rapport om radiologisk us vid höftproteskirurgi (808 kByte)

Arbetgruppen har förljande sammansättning:
Röntgenologer: Torsten Boegård Helsingborg, Mats Geijer Sahlgrenska, Marianne Petrén-Mallmin S:t Göran.
Ortopeder: Torbjörn Ahl Danderyd, Lennart Sanzén Malmö (sammankallande, Lennart.Sanzen@skane.se), Christer Strömberg Uddevalla.