SFMSR - styrelse

SFMSR styrelse 2020 - 2021

Ordförande

Adel Shalabi

adel.shalabi@akademiska.se
Röntgenavdelningen
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Växel: 018-611 00 00
Shalabi_Adel


Avgående ordförande

Maria Lindblom

maria.lindblom@regionostergotland.se
Röntgenkliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 010-1032775


Vice ordförande

Thomas Söderman

thomas.soderman@akademiska.se
Bild- och funktionsmedicinskt centrum
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 0722-048408


Sekreterare

Mats Geijer

sfmr@geijer.info
Avdelningen för radiologi
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Bruna stråket 11 plan 2
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Telefon 0730-644387


Kassör

Björn Lundin

bjorn.lundin@skane.se
Bild och funktion
Skelettröntgensektionen
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel: 046 - 17 10 00


Ledamöter

Pawel Szaro

pawel.szaro@vgregion.se
Röntgenavdelningen
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 0707-849409
Pawel Szaro


Bariq Al-Amiry


Röntgenkliniken
Karolinska Huddinge


Fatih Inci

mehmet.inci@vgregion.se
Röntgenavdelningen
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 0728-738871


Nektarios Solidakis

nektarios.solidakis@vgregion.se
Röntgenavdelningen
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
0769-402963


Lena Törnqvist

lena.tornqvist@regionostergotland.se
Röntgenavdelningen
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping


Vilande

Anne Hallqvist

anne.hallqvist@regionjh.se
Röntgenkliniken
Östersund
Tel: 0702-90 20 24

 
Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer 
e-mail mats.geijer@gu.se