SFMSR - tidigare aktiviteter


Kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi 2016
Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi arrangerades för sjätte gången kurs i avancerad muskuloskeletal radiologi 16-23 januari 2016, denna gång på Gran Canaria, .Nytt för 2016 var två internationellt kända föreläsare från Storbritannien. 


Kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi 2015
I samarbete med Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi (SFMSR)  arrangerade Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala, kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi. Den 19-23 oktober 2015, vecka 43Avancerad Muskuloskeletal Radiologi 2014

Svensk förening för muskuloskeletal radiologi arrangerade för femte gången kurs i avancerad muskuloskeletal radiologi 12-17 maj 2014. Denna gång ordnades kursen på Rhodos, men fortfarande i samarbete med Ving. 49 kursdeltagare fick en noggrann genomgång av aktuellt kunskapsläge inom ämnesområdet av föreläsare från Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. 

Nytt för denna kursen var dels mycket uppskattade "hands-on"- seminarier i små grupper i muskuloskeletalt ultraljud samt ett separat nuklearmedicinskt avsnitt. Deltagare från hela Sverige fick även njuta av skön sol och värme. Planer finns på ny kurs nästa år i maj. 

skelettkurs2014


Basal Muskuloskeletal Radiologi 2013

Den tolfte årliga kursen i Basal Muskuloskeletal Radiologi hölls i Villa Belparc i Slottsskogen i Göteborg i oktober 2013. I den aningen trånga föreläsningssalen med mycket vackra omgivningar kunde drygt 45 kursdeltagare avnjuta ett fullspäckat veckolångt program. Kurskritiken var överlag god, och kursen kommer att upprepas samma vecka även 2014.


Under Röntgenveckan i Uppsala 2013
höll föreningen ett seminarium om muskuloskeletal tumördiagnostik: 

1. Remitteringsprinciper för muskuloskeletala tumörer
Mats Geijer, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Skånes universitetssjukhus. 
2. Punktion - när, hur och varför
Johan Wejde, Klinisk patologi och cytologi. Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Otte Brosjö, Ortopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Boel Söderen, Centrala röntgen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. 
3. Avancerad tumördiagnostik med fokus på molekylär imaging
Jens Sörensen, BFC- PET centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

Donald Resnick
föreläste därefter för ett fullsatt auditorium på ämnena
1: Joint stability and instability: structure, function, classification, pathophysiology, and MR imaging, with emphasis on the shoulder and knee,
2: Bone and cartilage injury: anatomy, biomechanics, and MR imaging,
3: Human tendons: function and dysfunctionwith emphasis on the rotator cuff of the shoulder.


Kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi 2012
Den elfte årliga kursen i Basal Muskuloskeletal Radiologi hölls i Slottsskogen i Göteborg 22-26 oktober 2012. I den aningen trånga föreläsningssalen med mycket vackra omgivningar kunde drygt 45 kursdeltagare avnjuta ett fullspäckat veckolångt program. Kurskritiken var överlag god, och kursen kommer att upprepas samma vecka även 2013.
Röntgenveckan 2012 i Göteborg
Svensk förening för muskuloskeletal radiologi arrangerade på torsdag den 13 september ett höftsymposium med Ylva Aurell som moderator. Föreläsningarna var

  • Ockulta höftfrakturer: CT eller MR? Preliminära resultat av retrospektiv studie (http://www.rontgenveckan2012.se/program/abstract/IN77.pdf) av David Collin från röntgenavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal,
  • Nya möjligheter till metallartefaktreduktion i MR (http://www.rontgenveckan2012.se/program/abstract/2695433.pdf och Samanfattning RV Metall.pdf) av Gunilla Müller från röntgenavdelningen på Skånes Universitetssjukhus, Malmö, och till sist
  • Femuro-acetabular impingement, "State of the art” inom klinik och radiologi av Magnus Tengvar från röntgenavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Ylva Aurell från röntgenavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal. Förslag på referenser för den som vill läsa vidare är Tannast M, Siebenrock KA, Anderson SE: Femoroacetabular impingement: radiographic diagnosis—what the radiologist should know. Am J Roentgenol 2007;188:1540–52 samt kapitlet i Stollers bok : Magnetic resonance imaging in orthopedics and sports medicine vol 1 207-227 i upplaga 3 från 2007.
Ylva Aurell representerade föreningen på Ungt Forum och delade ut ett stipendium på 3000 kr till bästa muskuloskeletala presentation.


Artritsymposium 2012
I samarbete med Abbott Scandinavia AB arrangerade föreningen för andra året med Mats Geijer som kursledare 26-27 april 2012 en tvådagarsutbildning med titeln "Artritradiologi - Bilddiagnostik inom ledsjukdomar för radiologer” där diagnostiska föreläsningar blandades med kliniska föreläsningar och
gruppövningar. Utbildningen ägde rum på Sigtunahöjden i Sigtuna. Utbildningen lockade, trots kort
varsel, ca 30 nöjda kursdeltagare.

Avancerad Muskuloskeletal Radiologi 2012
Den fjärde årliga kursen i Avancerad muskuloskeletal radiologi gavs på Teneriffa 23-28 januari 2012
med Mats Geijer och Adel Shalabi som kursledare. Målgrupp för kursen var skelettintresserade
specialistkompetenta radiologer, men även ST-läkare i slutet av utbildningen. Deltagare kom även från Norge, Danmark och Finland Kursen genomfördes med 50 deltagare, som genomgående gav kursen mycket höga betyg. Utöver kunskaper kunde deltagarna också njuta av en sol som orkade upp över horisonten samt temperaturer kring 20 grader. Fyllda av förnyad kraft och energi kunde de därefter återvända till det dagliga slitet i den mörka Norden.
 Röntgenveckan i Umeå, den 15 september 2011.
Under ”skelettdagen” på röntgenveckan arrangerade föreningen ett idrottsmedicinskt symposium med titeln ”Idrottsrelaterade skador i nedre extremiteterna”. Moderator var Lars Öhberg, Umeå. Adel Shalabi, Uppsala, föreläste om MR av kronisk hälsenetendinos. Håkan Alfredson, Umeå föreläste om behandling med titeln Från 6 månader till 6 veckors rehabilitering efter behandling av akillestendinos. Magnus Tengvar, Solna föreläste om Idrottsskador och muskelrupturer, mest MRToch hamstringskador, och följdes av Carl Askling från Karolinska som gav publiken de kliniska perspektiven.

Symposiet följdes på eftermiddagen av föreningens årsmöte, där Adel Shalabi och Ulf Persson lämnade styrelsen efter många års tjänst, och Gunilla Müller från Malmö och Torsten Boegård från Helsingborg valdes in som ledamöter. Hans-Jürgen Wiltz blev ny ordförande, och Magnus Tengvar valdes till vice ordförande. ”

Kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi, 24-28 oktober 2011 i Mölndal.
Den traditionsenliga kursen i Basal Muskuloskeletal Radiologi blev i år Mölndalskurs för första gången, när kursen nu firade 10 år. Drygt 40 deltagare tog del av en veckolång kurs under ledning av Ylva Aurell. Kursen rönte stor uppskattning.

Årsmöte kursen i basal muskuloskeletal radiologi i Örebro 26 oktober 2010
Föreningens årsmöte 2010 ägde rum den 26 oktober under kursen i basal muskuloskeletal radiologi i Örebro.

SFMSR styrelse
Den nya styrelsen 2010-10-26. Från vänster Adel Shalabi, Ulf Persson, Björn Lundin, Ylva Aurell,
Mats Geijer, Hans-Jürgen Wiltz. Magnus Tengvar saknas.

9:e årliga kursen i basal muskuloskeletal radiologi 2008-10-25 - 29,
Kursen hölls ssedvanligt i Örebro, med ca 50 deltagare från hela landet. Kursen i "Basal muskuloskeletal radiologi" hölls för 9:e året i rad på Örebro Universitetssjukhus . Ulf Persson och Marianne Petrén-Mallmin avtackades efter 8 framgångsrika år som kursledarpar. Nya kursledningen bestod av Håkan Geijer, Universitetssjukhuset i Örebro och Ylva Aurell, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal, som fortsatte det väl inarbetade konceptet till kursdeltagarnas belåtenhet.
basal skelettkurs 2011

Röntgenveckan 2010 21-24 september 2010

22 september
Invited speaker

Under Röntgenveckan hade vi nöjet att ha Professor Georges Y. El-Khoury från University of Iowa Hospital and Clinics som gästföreläsare. Mats Geijer, som tillbringat ett år i Iowa City, stod för introduktionen. Med sin humor, värme och djupa kunskaper guidade El-Khoury oss genom tre skilda områden: "Muskelskador", "Icke-traumatiska fot- och fotledsbesvär" och "Nya trender vid bilddiagnostik av halsryggtrauma". Föreläsningssalen var fullsatt och kanske kommer några av tipsen till användning när det under vintern är "all time high" på landets alla traumaenheter.
George El Khoury och Ylva Aurell
Professor Georges El-Khoury, University of Iowa, och överläkare Ylva Aurell, Mölndal)

Artritsymposium

Eftermiddagen bjöd på ett artritsymposium, där reumatolog Annika Teleman från Spenshults sjukhus uppdaterade oss på vad klinikern vill veta för att kunna ta ställning till de många, och ibland dyra läkemedelsbehandlingar som nu finns att tillgå. Inga Redlund-Johnell, Skånes universitetssjukhus i Lund, gav en gedigen provkarta på hur utmärkt väl "vanlig" slätröntgen står sig inom bilddiagnostik av inflammatoriska ledsjukdomar. Eller som en amerikansk kollega uttryckte det : "Don't forget the bread-and butter". Att det är "både-och" och inte "antingen-eller" vid valet av CT eller MR vid sacroileit-frågeställningar fick vi höra av Mats Geijer, Skånes universitetssjukhus i Lund. Det finns olika för-och nackdelar med de två metoderna. Slutligen berättade Ylva Aurell, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal om ultraljud av leder, en utmärkt metod, där dock reumatologerna själva kommer att utbilda sig och ta hand om alltmer av den kliniska diagnostiken.
Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida:
Mats Geijer