SFMSR - bli medlem

Du blir medlem genom att klicka på länken nedan och fylla i formuläret:


Jag vill bli medlem i SFMSR »
Du kan också anmäla ditt intresse till föreningens sekreterare(inklusive adress, arbetsplats och e-postadress) samt betala in årsavgiften, 100 kr till föreningens plusgirokonto 690341-3. Tre betalda årsavgifter i rad berättigar till permanent medlemskap.

Föreningen har brutet räkenskapsår, och påminnelse om årsavgift sänds därför ut i augusti varje år.