SFMSR - kurser och kongresser

SFMSR anordnar egna kurser för nivå 1-2-3 enligt ESRs training curricula.


Nivå 1 Basal skelettradiologi 

Kursen ges årligen i oktober som grundutbildning i muskuloskeletal radiologi för nyblivna ST-läkare. Kursen bör därför gås tidigt i utbildningen som förberedelse inför jourverksamhet.

2023 arrangeras den under v 42, 17-21 oktober, i Stockholm. Mera information finns på kurssidorna


Nivå 2 Påbyggnadskurs i skelettradiologi år 4-5

Detta är en pågyggnadskurs i muskuloskeletal radiologi som man är tänkt att gå år 4-5 under ST-perioden. Den ges antingen som betalkurs eller som SK-kurs via Socialstyrelsen, beroende på deras upphandlingar.

Nästa kurstillfälle är februari 2024. Se mera information på kurssidorna.


Nivå 3 Avancerad muskuloskletal radiologi

Denna kurs med mera avancerat innehåll fokuserar på att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska kunna planera och hantera MR-undersökningar av rörelseapparaten samt självständigt kunna handlägga mera komplicerade och svårdiagnostiserade fall inom muskuloskeletal radiologi.

Kursen arrangeras som ett digitalt webinarium. .Under 2023 går den sent på hösten. Se mera information på kurssidorna.Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer