SFMSR - kurser

SFMSR anordnar egna kurser för nivå 1-2-3 enligt ESRs training curricula.


Nivå 1 Basal skelettradiologi 

Kursen ges årligen i oktober som grundutbildning i muskuloskeletal radiologi för nyblivna ST-läkare. Kursen bör därför gås tidigt i utbildningen som förberedelse inför jourverksamhet.

2022 arrangeras den under v 42, 17-21 oktober, i Stockholm. Mera information finns på kurssidorna


Nivå 2 Påbyggnadskurs i skelettradiologi år 4-5

Detta är en pågyggnadskurs i muskuloskeletal radiologi som man är tänkt att gå år 4-5 under ST-perioden. Den ges antingen som betalkurs eller som SK-kurs via Socialstyrelsen, beroende på deras upphandlingar.

Nästa kurstillfälle är 2023-03-06 - 10 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Mera information finns på denna länk.

Nivå 3 Avancerad muskuloskletal radiologi

Denna kurs med mera avancerat innehåll fokuserar på att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska kunna planera och hantera MR-undersökningar av rörelseapparaten samt självständigt kunna handlägga mera komplicerade och svårdiagnostiserade fall inom muskuloskeletal radiologi.

Kursen arrangeras som ett digitalt webinarium i början av hösten 2022, 5-6 september. Se mera information på kurssidorna.


Scholarships. Se www.myESR.org/esor för mera information.


Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer