SFMSR - kurser och kongresser

SFMSR anordnar egna kurser för nivå 1-2-3 enligt ESRs training curricula.


Nivå 1 Basal skelettradiologi 

Kursen ges årligen i oktober som grundutbildning i muskuloskeletal radiologi för nyblivna ST-läkare. Kursen bör därför gås tidigt i utbildningen som förberedelse inför jourverksamhet.

2022 arrangeras den under v 42, 17-21 oktober, i Stockholm. Mera information finns på kurssidorna


Nivå 2 Påbyggnadskurs i skelettradiologi år 4-5

Detta är en pågyggnadskurs i muskuloskeletal radiologi som man är tänkt att gå år 4-5 under ST-perioden. Den ges antingen som betalkurs eller som SK-kurs via Socialstyrelsen, beroende på deras upphandlingar.

Nästa kurstillfälle är 2023-03-06 - 10 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Mera information finns på denna länk.

Nivå 3 Avancerad muskuloskletal radiologi

Denna kurs med mera avancerat innehåll fokuserar på att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska kunna planera och hantera MR-undersökningar av rörelseapparaten samt självständigt kunna handlägga mera komplicerade och svårdiagnostiserade fall inom muskuloskeletal radiologi.

Kursen arrangeras som ett digitalt webinarium i början av hösten 2022, 5-6 september. Se mera information på kurssidorna.


Övriga kurser

December 2022

Nordens Imaging Course, 12-13 Dec, Reykjavik

April 2023                          Musculoskeletal MRI with focus on Joints, Zagreb, : 17-21 April 2023
September 2023              Musculoskeletal MRI (the comprehensive course) 18-22 Sep 2023,Riga

Kongresser

MarsECR, Wien, 1-5 mars

Society of Skeletal Radiology, 12-15 March 2023, Georgia
MajNordisk radiologikongress 2023, Helsingfors                                      
JuniESSR 2023;  21-22 June 2023, Aten
SeptemberInternational Congress on Spondyloarthritides, Gent

BIR Annual Congress 2022, 22-23 Sep, London

Röntgenveckan; Uppsala 2023
Oktober 2022International Skeletal Society; 23-28 October 2022, Barcelona
Oktober 2023International Skeletal Society; 7-13 October 2023, London
November-decemberRSNA, Chicago 27/11-1/12 2022

Scholarships

SFMSR utdelar tre stipendier varje år.

SFMR utdelar ca 15 firmastipendier varje år.

Se www.myESR.org/esor för mera information om ESRs stipendier.Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer