SFMSR -- Påbyggnadskurs nivå 2

Göteborgs universitet arrangerar en SK-kurs i muskuloskeletal radiologi ämnad för ST-läkare i slutet av utbildningen och som täcker ESRs curriculum nivå 2 i muskuloskeletal radiologi. Kursen äger rum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och föreläsningarna hålls av erfarna skelettradiologer och föreläsare från SFMSR.

Kursen arrangeras nästa gång 2023 under v 10, 6-10 mars.

Kursen är avgiftsfri. Se mera information under kurssidorna.