SFMSR - rekommendationer

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi rekommenderar följande undersökningsprotokoll och -algoritmer:

Muskuloskeletala tumörer

SFMSR har sammanställt rekommendationer för bilddiagnostik vid muskuloskeletala tumörer och påpekar att ultraljudsundersökning i de flesta fall är onödig.

Ladda ner rekommendationerna: 2022-02-22 Bilddiagnostik tumörförändringar vuxna


Inom SSG (Scandinavian Sarcoma Group) har skandinaviska muskuloskeletala radiologer vid arbetsmöten i Köpenhamn 2010 och 2011 enats om ett gemensamt undersökningsprotokoll för MRT av muskuloskeletala tumörer. 

Användning av detta protokoll rekommenderas för all muskuloskeletal tumördiagnostik. Protokollet finns att ladda ner från SSG:s hemsida.

pdficonsm http://www.ssg-org.net/wp-content/uploads/2011/05/Guidelines-for-basic-MRI-examination-of-suspected-bone-and-soft-tissue-tumors.pdf