SFMSR - styrelse

SFMSR styrelse 2022 - 2023


Ordförande

Thomas Söderman

thomas.soderman@akademiska.se
Bild- och funktionsmedicinskt centrum
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 0722-048408


Vice ordförande

Pawel Szaro

pawel.szaro@vgregion.se
Röntgenavdelningen
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 0707-849409
Pawel Szaro


Avgående ordförande

Adel Shalabi

adel.shalabi@akademiska.se
Röntgenavdelningen
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Växel: 018-611 00 00
Shalabi_Adel


Sekreterare

Mats Geijer

mats.geijer@gu.se
Avdelningen för radiologi
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Bruna stråket 11 plan 2
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Telefon 0730-644387


Kassör

Nektarios Solidakis

nektarios.solidakis@vgregion.se
Röntgenavdelningen
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
0769-402963


LedamöterZlatan Alagic

Röntgenkliniken
Karolinska Huddinge


Fatih Inci

mehmet.inci@vgregion.se
Röntgenavdelningen
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 0728-738871


Khaldun Ghali Gataa

khaldun.ghali.gataa@vgregion.se
Röntgenavdelningen
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Björn Lundin

bjorn.lundin@skane.se
Bild och funktion
Skelettröntgensektionen
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel: 046 - 17 10 00


Bariq Al-Amiry

Röntgenkliniken
Karolinska Huddinge


Lena Törnqvist

lena.tornqvist@regionostergotland.se
Röntgenavdelningen
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

 
Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer 
e-mail mats.geijer@gu.se