SFPR - utbildning

Kurs i Barn- och ungdomsradiologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 15-19 mars 2021

Kursen ger en bred orientering om röntgendiagnostiska problem och metoder hos barn alltifrån nyföddhetsperioden till adolescensen. Föreläsningar och seminarier centreras kring radiologisk handläggning av pediatriska fall och förutsätter grundläggande kunskaper i allmän röntgendiagnostik. Kursen syftar till att ge diagnostiska färdigheter inom ämnesområdet. Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under vidareutbildning i Bild- och funktionsmedicin/radiologi, men kan även vara av intresse för färdiga specialister liksom för läkare inom barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ungdomskirurgi.

Fullständig information på kurssidorna!


Kurs i Barn- och ungdomsradiologi                                               

Kurs i barn- och ungdomsradiologi hålls regelbundet, minst en gång per år.

 

Under Röntgenveckan 2021 i Örebro kommer det erbjudas en halvdagskurs inom Barnradiologi.