SFPR - utbildning

ST-kurs i Barn- och ungdomsradiologi

13-17 mars 2023

Inbjudan till kurs i Barn- och ungdomsradiologi                                               

Drottning Silvias barnsjukhus i samarbete med Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi.

Kursen ger en bred orientering om röntgendiagnostiska problem och metoder hos barn alltifrån nyföddhetsperioden till adolescensen. Föreläsningar och seminarier centreras kring radiologisk handläggning av pediatriska fall och förutsätter grundläggande kunskaper i allmän röntgendiagnostik. Kursen syftar till att ge diagnostiska färdigheter inom ämnesområdet. Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under vidareutbildning i Bild- och funktionsmedicin/radiologi, men kan även vara av intresse för färdiga specialister liksom för läkare inom barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ungdomskirurgi.                  

Plats: Radiologi barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Östra sjukhuset, Göteborg.

Tid: måndag 13/3 kl. 10.00 till fredag 17/3 kl. 12.15
Antal deltagare: 24.

Se vidare på kurssidorna för fullständig information och anmälningsblankett.Utbildning i Barn- och ungdomsradiologi                                               
  • Under Röntgenveckan erbjuds ofta en kortare (halvdag- eller heldagskurs) inom barnradiologi samt en fallpresentationstävling. Under Röntgenveckan i Göteborg 2022 hålls dessa under onsdagen, 14/9. 
  • Vidareutbildning för specialister i radiologi hålls regelbundet. Våren 2022 hölls Sigtunadagarna med fokus på kontrastmedel. Mötet riktades i första hand till radiologer med barnradiologiskt intresse som helt eller delvis arbetar med barnradiologi utanför de stora universitetsklinikerna. Dagarna erbjöd mycket möjligheter till diskussion och erfarenhetsutbyte. Vi planerar återkomma med Sigtunadagarna, preliminärt 20-22 november 2023. Håll utkik på hemsidan eller gå med i föreningen och lämna din mailadress så återkommer vi med inbjudan när det är dags nästa gång.