SFBR - rekommendationer

På denna sida publiceras olika skrifter med rekommendationer  och riktlinjer.

 


2019-11-21 Bedömning av brösttäthet


Klassifikation av radiologiska bilddiagnostiska fynd i bröst

Version 2013-10-01

Svensk Förening för Bröstradiologi (SFBR) föreslår en 5-gradig skala för att kategorisera bilddiagnostiska fynd som inkluderar såväl Mammografi som Ultraljud och MR.

Detta kommer att underlätta granskning, registrering, och jämförelser av all utredning av kvinnor med bröstcancer.

SFBR rekommenderar att koder med denna skala används vid rapportering av fynd i samband med alla undersökningar med radiologisk bröstdiagnostik i Sverige.

pdf8 Ladda ner rekommendationerna

pdf8European Guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis

pdf8Detta bör ST kunna efter sin placering