SFBR - medlemskap

Medlem i Svensk Förening för Bröstradiologi blir man genom att betala in 100 kronor (för läkare) alternativt 50 kronor (för associerad medlemmar) på föreningens postgirokonto nr 43 67 35-5. (Inbetalningskort skickas inte ut.)


OBS! I samband med betalning måste information om aktuell e-postadress sändas till sekreteraren Hanen.al-bazzaz@regionsormland.se för att medlemsinformationen ska nå fram


Det går bra att sätta in medlemsavgiften gratis från utlandet om man förutom kontonummer anger följande koder:

IBAN: SE24 9500 0099 6034 0436 7355

BIC: NDEASESS


SFBR logo