Specialistutbildning i radiologi / bild- och funktionsmedicin

Specialiseringstjänstgöring i radiologi
(2017-02-07)

Sedan maj 2015 gäller den nya målbeskrivningen SoSFS 2015:8 för radiologi (och alla andra specialiteter). I föreskriften från Socialstyrelsen har man förändrat indelningen av specialiteterna i Sverige, och för de så kallade bild- och funktionsmedicinska specialiteterna gäller nu: att radiologi och klinisk fysiologi är basspecialiteter, att neuroradiologi är en grenspecialitet med radiologi som bas, och att nuklearmedicin är en tilläggsspecialitet till basspecialiteterna radiologi, klinisk fysiologi och onkologi.

Som tidigare är målbeskrivningen målstyrd, dock med minst 60 månaders tjänstgöringstid

På denna länk hittar du den senaste versionen av den övergripande författningen, med angivande av ändringar https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20158-om-lakarnas-specialiseringstjanstgoring/.

och på denna kan du ladda ner målbeskrivningen https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2021-2-7194.pdf.

Utbildningsbok

SFMR rekommenderar att den utbildande enheten använder den europeiska föreningens utbildningsbok, European Training Curriculum for Radiology, ETC, som stöd för utbildning. Den finns att ladda ner här https://www.myesr.org/education/training-curricula

För att förstå hur man ska använda sig av ETC har Utbildningsutskottet skrivit ett förklarande försättsblad