SPUR - logistik

Logistik kring SPUR inspektioner inom Radiologi

I och med de senaste revisionerna av målbeskrivningen har landets huvudmän i ökande omfattning tagit ett centralt ansvar för att beställa och genomföra SPUR-inspektioner. Ansvaret för att följa målbeskrivningen i detta avseende åligger dock verksamhetschefen vid den utbildande enheten, varför skrivningarna nedan anger just verksamhetschefen som ansvarig.

  • Verksamhetschefen på en utbildande enhet beställer en SPUR-inspektion via LIPUS eller SPUR-samordnaren.
  • Verksamhetschefen kontaktas därefter av LIPUS kansli för formalia såsom avtalsskrivning, beslut om tidsperiod för inspektion, kontaktpersoner i verksamheten etc etc.
  • Lipus kontaktar SPUR-samordnaren, som i sin tur kontaktar SPUR-inspektörer för att komma överens om vilka två inspektörer som åtar sig uppdraget.
  • SPUR-samordnaren sätter Lipus i kontakt med utsedda inspektörer.
  • Lipus kommer överens med inspektörerna om leveranstid av dokument och enkäter från enheten som ska inspekteras.
  • Lipus sköter dokumenthantering och enkätutskick/insamling med den utbildande enheten.
  • Inspektion enligt överenskommelse

Generellt gäller att SPUR-inspektörerna inte ska vara anställda av samma sjukvårdshuvudman som den utbildande enheten sorterar under. Det vill säga, inspektörerna kommer alltid från en annan region än den som inspekteras.

Tänk på att påbörja planeringen av en inspektion i god tid, signalera gärna ett år i förväg att ni är på gång.

Hur lång tid tar en inspektion?

Själva tiden ni har besök på er enhet tar minst en heldag, om ni är en mindre enhet. Större enheter tar upp till tre dagar.

Mer då? Några månader före inspektionen brukar enheten som ska inspekteras börja plocka fram, komplettera och utarbeta de dokument som efterfrågas vid en inspektion. Ofta leder detta till en uppstramning av formalia och ett tydliggörande av om det finns brister i utbildningsverksamheten. I många fall görs också en självskattning/intern granskning för att tydliggöra var man har sina starka och svaga punkter. All denna förberedelse och uppstrukturering brukar populärt kallas för spureffekten och är kanske den allra viktigaste anledningen till att man ska genomföra en granskning. Förutsättningarna för ST-utbildning hamnar högt upp på verksamhetens agenda och de blivande radiologerna hamnar i centrum av läkarkollegiet. Målet med spur-granskning är på intet sätt att fälla någon enhet, utan är ett sätt att försäkra sig om att våra ST-läkare har förutsättningar att en dag få bli specialistläkare i radiologi.

I övergripande frågor, som ej löses under pkt 1-7 ovan, kan ni kontakta SPUR-samordnaren:

Mattias Bjarnegård

mattias.bjarnegard@regionhalland.se, 0707 351786