SPUR-rapporter

Här publiceras resultaten från genomförda SPUR-inspektioner. Resultatet redovisas dels i form av en detaljerad rapport från inspektionen dels som en sammanfattande bedömning i tabellform.

 

SPUR-inspektion av Skånes Universitetssjukhus Malmö, 
Bild och Funktionsmedicinskt centrum 
26-27 okt 2011 
Se fler SPUR-rapporter på läkarförbundets hemsida: