SPUR-organisation Radiologi

SPUR-samordnare Radiologi 

SPUR-samordnaren sköter övergripande planering och information samt har kontakten med SPUR-koordinatorerna, SFMR, Läkarförbundet, SPUR och SPUREX.


Mattias Bjarnegård

Mobil: 0707351786
e-mail: mattias.bjarnegard@regionhalland.se
SPUR-inspektörer
Granskningen och utvärderingen ska genomföras av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa, organisatoriska eller andra kopplingar till vårdgivaren (dvs till den utbildande enheten som ska inspekteras). Det är av ovanstående orsak viktigt att det finns SPUR-inspektörer från hela landet. Vill vi att den externa granskningen ska skötas av radiologer så behöver vi hjälpas åt. Radiologi har varit välförsett med SPUR-inspektörer, men det finns plats för fler. Såväl specialistläkare som ST-läkare är välkomna att anmäla intresse, och alldeles särskilt om du arbetar inom det blåa, röda eller orangea området på kartan nedan. Likaså gäller uppmaningen dig som haft ett uppehåll, men som nu känner att det är dags att aktivera dig igen. Maila till SPUR-samordnaren.

240pxSWEMap_Sjukvrdsregioner2017-02-07 
Aktiva SPUR-inspektörer inom Radiologi:
Ulrika Foldevi, Västmanlands Sjukhus Västerås,

JohanHenriksson,KarolinskaUniversitetssjukhuset,

Erik Jensen, Karolinska Universitetssjukhuset, 

Henriettae Ståhlbrandt, Höglandssjukhuset Eksjö, 

Pia Säfström, Universitetssjukhuset Linköping 

Barbara Elmståhl, Skånes Universitetssjukhus Lund, 

Lena Nyberg-Andersson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

John Brandberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

Mattias Bjarnegård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,