Styrelse

Ordförande

Sara Sehlstedt
Röntgenavdelningen
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund
Mobil: 0702-365707
sara.sehlstedt@slf.se

Vice ordförande
Henriettæ Ståhlbrandt
Röntgen
Höglandssjukhuset Eksjö,
575 81 Eksjö
Tel: 010-243 52 27
henriettae@stahlbrandt.com

Sekreterare
Joakim Crafoord
jcrafoord@slf.se

Vetenskaplig sekreterare
Per Liss
per.liss@radiol.uu.se

Facklig sekreterare
Anders Wennerberg
Radiologiska kliniken
Region Sörmland, Nyköpings lasarett, 611 85 Nyköping
Telefon: 0155 -24 52 42
anders.wennerberg@regionsormland.se

Utbildningssekreterare


Kassör
Peter Hochbergs
BFC/Röntgen
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
Tel: 046 - 17 30 02
Fax: 046 - 211 69 56
peter.hochbergs@skane.se

Ledamöter
Mathias Axelsson
Röntgenkliniken
Universitetssjukhuset Linköping
581 85 Linköping
Tel: 070-5129997
Mathias.Axelsson@regionostergotland.se

Mattias Bjarnegård
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
Mobil: 0707351786
mattias.bjarnegard@regionhalland.se

Tomas Bjerner
Bild och funktionsmedicinskt centrum
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 71 17
Mobil: 0701- 76 51 31
tomas.bjerner@radiol.uu.se

John Brandberg
Bild och funktionsmedicin
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Bruna stråket 11 plan 2
413 45 Göteborg
Mobil: 0767-695594
john.brandberg@vgregion.se

Johan Henriksson
Verksamhetsområde Bilddiagnostik
Södersjukhuset
Sjukhusbacken 10
11883 Stockholm
Tel 08-12363555
johan.henriksson@regionstockholm.se

Peter Leander
Peritus Clinic
Scheelevägen 8
223 63 Lund
Mobil: 0768-871069
peter.leander@perituskliniken.se

Katrine Riklund
Diagnostisk radiologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090 - 785 00 00
katrine.riklund@umu.se

Sara Wallby
sara.wallby@slf.se

Ungt forum


Webmaster
Mats Geijer
Avdelningen för radiologi
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
413 45 Göteborg
Tel: 072-500 89 46
mats.geijer@gu.se

Redaktion för Imago Medica
Mats Geijer

Anders Wennerberg

Peter Leander

Tomas Bjerner