SURF - medlemsinformation

Stipendium till ESUR
Läs mera!

SURF anordnar
Kurs i  MRT prostata. Hur man granskar och rapporterar  i en klinisk kontextSURF anordnar kurs i urogenital radiologi i Storhogna, Vemdalen.

Kursen vänder sig till ST-läkare inom bild- och funktionsmedicin men även till dig som är specialist kan ha mycket ny kunskap att hämta.

Utvecklingen inom radiologin under de senaste decennierna har medfört en fullständig omvandling av den uro-genitala radiologin. I mer än 70 år var den dominerande undersökningsmetoden urografi, kompletterad med diagnostisk angiografi och en och annan antegrad eller retrograd pyelografi. Dessa metoder har nu i princip helt ersatts av DT, MRT, ultraljud och nuklearmedicinska metoder.
Den interventionella verksamheten inom organområdet är omfattande med allt från biopsier och nefrostomier till tumörablationer.
I många år har det arrangerats en årlig SK-kurs i uro-genital radiologi och flertalet föreläsare i den nu aktuella kursen har medverkat vid dessa. Antalet platser vid SK-kurserna har dock inte räckt till för att täcka utbildningsbehovet.

Vi vänder oss till
ST-läkare inom bild- och funktionsmedicin och urologi men även du som är specialist kan ha mycket ny kunskap att inhämta. Mycket tid kommer t.ex. att ägnas åt diagnostik av en av de vanligaste tumörsjukdomarna, prostatacancer.

 

http://www.surf-veckan.se


Kontrastmedelsgruppen i SFMR är nu en underavdelning i SURF
Kontrastmedelsgruppen i SFMR har gått in som en underavdelning i SURF. Detta i analogi med hur man har gjort i Europa ( www.esur.org ). Traditions­enligt brukar kontrastmedelsfrågor (safety och biverkningar) ligga under uroradiologin som ju är de som har mest engagemang i frågan.
 
Kontrastmedelsgruppen leds av 
Peter Leander i Malmö, peter.leander@med.lu.se,

Mer information

 


Medlemskap i SURF

Medlemskap erhålles genom ansökan till sekreteraren 

Årsavgift 100 kronor

pdf

Medlemsbrev juli 2008

pdf

Medlemsbrev juni 2006

pdf

Medlemsbrev juni 2002

pdf

Medlemsbrev juli 2001