SURF - arbetsgrupper

SURF:s arbetsgrupp för urologisk radiologi

Pär Dahlman sammankallande

Pär Dahlman

Akademiska sjukhuset, Uppsala

par.dahlman@radiol.uu.se

Kjell Geterud

Sahlgrenska universitets-sjukhuset, Göteborg

kjell.geterud@vgregion.se

Susanna Holst

Skånes universitets-sjukhus, Malmö

susanna.holst@skane.se

Johan Jendeberg

Universitetssjukhuset Örebro

johan.jendeberg@regionorebrolan.se

Hans Lindgren

Norrlands universitets-sjukhus, Umeå

Hans.Lindgren@regionvasterbotten.se

Mikael Hellström

Sahlgrenska universitets-sjukhuset, Göteborg

mikael.hellstrom@xray.gu.se

Henrik Leonhardt

Sahlgrenska universitets-sjukhuset, Göteborg

henrik.leonhardt@vgregion.se

Johan Teiler

Karolinska universitets-sjukhuset, Huddinge, Stockholm

Anders Magnusson

Akademiska sjukhuset, Uppsala

anders.magnusson@radiol.uu.se

Ulf Nyman

Senior, Lund

ulf.nyman@bredband.net

Rodica Tila

Universitetssjukhuset i Linköping

rodica.tila@regionostergotland.se

Elisabeth Eriksson
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
elisabeth.k.eriksson@regionvasterbotten.se


SURF:s arbetsgrupp för gynekologisk radiologi

Henrik Leonhardt sammankallande

Henrik Leonhardt

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

henrik.leonhardt@vgregion.se

Johanna Berg

Skånes Universitetssjukhus, Lund & Malmö

johanna.c.berg@skane.se

Hanna Sartor

Skånes Universitetssjukhus, Lund

hanna.sartor@med.lu.se

Kai Petersmann

Universitetssjukhuset i Linköping

kai.Petersmann.genannt.martmann@
regionostergotland.se


Susanne Fridsten

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

susanne.fridsten@sll.se

Raffaella Pozzi Mucelli

Karolinska Universitetssjukhus Huddinge, Stockholm

raffaella.pozzi-mucelli@sll.se

Antonina Bergman

Akademiska sjukhuset, Uppsala

antonina.bergman@radiol.uu.se

antonina.bergman@akademiska.se

Per Liss

Akademiska sjukhuset, Uppsala

per.liss@radiol.uu.se

Conny Ström

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

conny.strom@regionvasterbotten.se


SURFs arbetsgrupp för prostataradiologi

Fredrik Jäderling sammankallande

Fredrik Jäderling
Karolinska sjukhuset, Stockholm
fredrik.jaderling@ki.se