SURF - priser och stipendierSURFs hederspris för betydelsefulla insatser för Svensk uroradiologi

2017    Anders Magnusson
2018    Mikael Hellström
2019    Peter Aspelin
2020    Ulf Nyman
2021    Kjell Geterud
2022    Maria Lönnemark


SURFs pris för bästa avhandling inom urogenital radiologi

2020    Vanessa Acosta Ruiz
2021    Sara Strandberg
2022    Johan Jendeberg


SURFs pris för bästa ST-arbete inom urogenital radiologi

2021    Anna-Karin Bruno


SURFs pris för bästa studentarbete inom urogenital radiologi

2020    Linnea Hansson
2021    Anton Sundelius
2022    Ludvig Tivell


SURFs ESUR-stipendium

2017    Vanessa Acosta Ruiz
2018    Klara Sahlén och Hanna Sartor
2019    Linnea Hansson
2022    Anders Ahnfelt, Dilaver Arafat, Elisabeth Hedlund, Fredrik Langkilde, Anton
Sundelius, Ludvig Tivell