SURF- styrelse


Ordförande
Roland Stendlert
Röntgenavdelningen
Centrallasarettet i Växjö
351 85 Växjö


Vice ordförande
Mikael Hellström
Buk-kärlradiologi
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Sekreterare
Karin Elner-Walde
Röntgenkliniken
Centrallasarettet i Växjö
351 85 Växjö

Skattmästare
Kjell Geterud
Buk-kärlradiologi
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Ledamöter
Anders Magnusson
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala 

Henrik Leonhardt 
Buk-kärlradiologi
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg


Susanne Fridsten
susanne@fridsten.se
NKS
Stockholm

Hanna Sartor
hanna.sartor@med.lu.se
Verksamhetsområde Bild och Funktion
Skånes Universitetssjukhus
Entrégatan 7, 22185 Lund

Jonas Wallström
jonas.wallstrom@gu.se 

Sonja Pudaric
Sonja.Pudaric@skane.se
CSK, Röntgenmottagning
J A Hedlunds väg 5
291 33 Kristianstad
Revisorer
E-post–ase.johnsson@vgregio