Svensk Förening för Gastrointestinal och Abdominell Radiologi

SFGAR

Svensk Förening för Gastrointestinal och Abdominal Radiologi (SFGAR) är en ideell delförening under Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin och har bildats för att utveckla denna gren av radiologin. SFGAR har också tillsammans med svensk Uroradiologisk Förening (SURF) ansökt till Socialstyrelsen för att få bli en erkänd grenspecialitet. Socialstyrelsen har ännu inte lämnat några besked angående erkännande av nya grenspecialiteter.

Delföreningen söker fler medlemmar som vill fördjupa sig i gastrointestinal radiologi och hjälpa oss med arbetet i vår spännande grenspecialitet. Kontakta Johan Bengtsson, föreningens sekreterare, om du önskar bli medlem, johan.kh.bengtsson@skane.se. Medlemskapet är kostnadsfritt. 


Aktiviteter
Delföreningen arrangerar årligen flera utbildningar.
På Röntgenveckan ordnas årligen ett symposium inom ett för SFGAR aktuellt område.
För ST-läkare ordnas i Malmö den LIPUS-certifierade SK-kursen i gastrointestinal radiologi och vartannat år den skandinaviska kursen i gastrointestinal radiologi på Kreta, se föreningens kurskalender. Även en grundkurs i dysfagi ordnas varje år i Malmö.
För ST- och specialistläkare ordnas varje år radiologisk workshop i kolorektal cancerdiagnostik vilket sker samband med årlig multidisciplinär konferens på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Internationellt
För att internationellt utbilda sig vidare inom gastrointestinal radiologi så rekommenderar vi att man deltar i den europeiska gastrointestinala kongressen ESGAR, www.esgar.org. ESGAR ordnar också ett stort antal kurser årligen, ex-vis lever, pankreas och CTC-workshop och flera svenska radiologer har varit huvudarrangörer för dessa.

ESGAR är värd att uppmärksamma för sina aktiviteter som årligt möte och en mängd kurser och workshops. Se även här: