Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi - SFMSR

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi en är en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi med speciellt intresse för muskuloskeletal radiologi.

Se vidare information om 

Kurser

Stipendium

SubspecialiseringAnsvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer