Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi - SFMSR

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi en är en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi med speciellt intresse för muskuloskeletal radiologi.

Nyheter och uppdateringar av information från Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi kommer framgent även att publiceras på egen hemsida
 http://sfmsr.meduc.se/
Fortsätt gärna där för att få uppdaterad information.

SFMSR utlyser ett vetenskapligt stipendium på 15000 kr. Se mera på http://sfmsr.meduc.se/nyheter/.


Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer