Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi

Föreningen är en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi med speciellt intresse för pediatrisk radiologi.


Dess syfte är att verka för barnradiologins utveckling och företräda dess intressen i vetenskapliga och fackliga sammanhang. Föreningen anordnar vidareutbildningskurser och utgör remissinstans. Fallpresentationer under Röntgenveckan i Jönköping 2019

Under Röntgenveckan hölls för första gången pediatrisk fallpresentationstävling till Bo Jacobssons minne. Från vänster ses prisutdelaren Mikael Hellström, segraren Leif Toren, Kungälv, samt andrapristagarna Gylfi Asbjörnsson, Lund, Petr Vorel, Linköping och Louise Berglund, Skellefteå. 

Fallpresentationstävlingen återkommer under nästa Röntgenvecka. Presentationen, som riktar sig till både specialister och ST-läkare, kan omfatta såväl vardagliga som mer kuriosabetonade fall och bör inte överstiga 10 minuter.  Några månader innan kommer anmälningsförfarandet att meddelas här. 
 Vill Du bli medlem?

Medlemskap erhålles genom att sätta in årsavgiften 100 kr på föreningens plusgiro 86 33 86-9 varpå man förs in i medlemsregistret.

På blanketten skall följande uppgifter finnas:
Namn
Arbetsplats
Adress
E-postadress


 Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Pediatrisk Radiologis hemsida: 

Jan Svoboda, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, jan.svoboda@sll.se 

Linda Allgardsson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, linda.allgardsson@vll.se 

 

 

Synpunkter på hemsidans innehåll och utformning emottages gärna!