Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi

Föreningen är en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi med speciellt intresse för pediatrisk radiologi.


Dess syfte är att verka för barnradiologins utveckling och företräda dess intressen i vetenskapliga och fackliga sammanhang. Föreningen anordnar vidareutbildningskurser och utgör remissinstans. 


Fallpresentationstävling för ST-läkare


Bo Jacobssons minnesfond och Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi utlyser ett stipendium på 8000 kr till bästa barnfallpresentation vid Röntgenveckan i Uppsala, onsdagen den 13 september 2023. Presentationen, som riktar sig till både specialister och ST-läkare, kan omfatta såväl vardagliga som mer kuriosabetonade fall och bör ta 8 minuter.

Anmäl ditt deltagande (titel kan skickas in senare) till Pär Wingren, sekreterare i SFPR, senast 12 juni 2023. Mail: par.wingren@skane.se


Se bilder från förra årets tävling nedan: 


Fallpresentationstävling under Röntgenveckan i Göteborg 2022

Under Röntgenveckan i Göteborg 2022 hölls för andra gången pediatrisk fallpresentationstävling till Bo Jacobssons minne. 6 deltagare deltog och juryn fick en svår uppgift att utse en vinnare i det starka och jämna startfältet.

Från vänster ses SFPRs ordförande Åsa Wiksell tillsammans med alla deltagare: Aapo Inkiläinen, Umeå, Karl Bohlin, Göteborg, Helena Henriksson, Göteborg, Frida Bolander, Stockholm, Jens Hultcrantz, Stockholm och Nadia Chaudhry, Lund/Malmö.

Professor Mikael Hellström gratulerar vinnaren Karl Bohlin som fick ett stipendium på 8000kr för sin presentation ”Förstoppning hos 8 år gammal pojke”.


 Vill Du bli medlem?

Medlemskap erhålles genom att sätta in årsavgiften 100 kr på föreningens plusgiro 86 33 86-9 varpå man förs in i medlemsregistret.

På blanketten skall följande uppgifter finnas:
Namn
Arbetsplats
Adress
E-postadress

Skicka samtidigt ett mail till  jan.svoboda@regionstockholm.se så får du bekräftelse på ditt medlemskap och kommer med i vår medlemsförteckning. Då kommer du att få information via mail framgent. Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Pediatrisk Radiologis hemsida: 

Jan Svoboda, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, jan.svoboda@regionstockholm.se 

Linda Allgardsson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, linda.allgardsson@vll.se 

Synpunkter på hemsidans innehåll och utformning emottages gärna!