Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi

Föreningen är en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi med speciellt intresse för pediatrisk radiologi.


Dess syfte är att verka för barnradiologins utveckling och företräda dess intressen i vetenskapliga och fackliga sammanhang. Föreningen anordnar vidareutbildningskurser och utgör remissinstans. 


Fallpresentationstävling för ST-läkare


 Bo Jacobssons minnesfond och Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi utlyser ett stipendium på 8000 kr till bästa barnfallpresentation vid Röntgenveckan i Göteborg, onsdagen den 14 september 2022. Presentationen, som riktar sig till både specialister och ST-läkare, kan omfatta såväl vardagliga som mer kuriosabetonade fall och bör ta 8 minuter.

Anmäl din presentation med titel till Pär Wingren, sekreterare i SFPR, senast 17 juni 2022. Mail: par.wingren@skane.se 


Fallpresentationer under Röntgenveckan i Jönköping 2019
Under Röntgenveckan 2019 i Jönköping hölls för första gången pediatrisk fallpresentationstävling till Bo Jacobssons minne. Från vänster ses prisutdelaren Mikael Hellström, segraren Leif Toren, Kungälv, samt andrapristagarna Gylfi Asbjörnsson, Lund, Petr Vorel, Linköping och Louise Berglund, Skellefteå. 
 Vill Du bli medlem?

Medlemskap erhålles genom att sätta in årsavgiften 100 kr på föreningens plusgiro 86 33 86-9 varpå man förs in i medlemsregistret.

På blanketten skall följande uppgifter finnas:
Namn
Arbetsplats
Adress
E-postadress

Skicka samtidigt ett mail till  jan.svoboda@regionstockholm.se så får du bekräftelse på ditt medlemskap och kommer med i vår medlemsförteckning. Då kommer du att få information via mail framgent. Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Pediatrisk Radiologis hemsida: 

Jan Svoboda, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, jan.svoboda@regionstockholm.se 

Linda Allgardsson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, linda.allgardsson@vll.se 

 

 

Synpunkter på hemsidans innehåll och utformning emottages gärna!