Svensk Förening för Bröstradiologi

Föreningen, som skall bestå av läkare, forskare och andra som är intresserade av radiologisk bröstdiagnostik, såväl klinisk mammografi som screening med mammografi , skall företräda specialområdets intressen beträffande vetenskap, utbildning och utveckling av samarbetet med andra medicinska verksamhetsområden. Därutöver skall föreningen utgöra remissinstans.

SFBR logoStyrelse

Ordförande


Sophia Zackrisson
sophia.zackrisson@med.lu.se
Vice ordförande


Karin Dembrower
karin.dembrower@capiostgoran.se
Sekreterare


Hanen Al-Bazzaz
hanen.al-bazzaz@regionsormland.se
Skattmästare


Camila Rodriguez Cardona

camila.rodriguez.cardona@regionvastmanland.se

Ordf. i utbildningsutskottet


Fredrik Strand  
fredrik.strand@ki.se
Övrig ledamot 


Maria Madestam
maria.madestam@unilabs.com