Svensk Förening för Thoraxradiologi

Svensk Förening för Thoraxradiologi är en ideell förening vars ändamål är att företräda specialområdet för vetenskapliga, fackliga och utbildningsmässiga intressen samt utgöra remissinstans. Föreningen skall också bedriva utbildning.


Medlemsinformation  
Föreningens fördjupningskurser
Stipendium


Ansökan om medlemskap görs med e-post till sekreteraren:

marten.sandstedt@vgregion.se

Medlemskap beviljas av föreningsmötet.