Svensk Förening för Thoraxradiologi

Svensk Förening för Thoraxradiologi är en ideell förening vars ändamål är att företräda specialområdet för vetenskapliga, fackliga och utbildningsmässiga intressen samt utgöra remissinstans. Föreningen skall också bedriva utbildning.

Kerstin Cederlund

kerstin.cederlund@sll.se

VO Röntgen, Södertälje Sjukhus, 152 28 Södertälje 


Medlemskap beviljas av föreningsmötet.