Svensk Uroradiologisk Förening



Stadgar för Svensk Uroradiologisk Förening -  SURF

pdf
Ladda ner stadgar som pdf



SURFs priser och stipendier


SURFs hederspris för betydelsefulla insatser för Svensk uroradiologi

2017    Anders Magnusson

2018    Mikael Hellström

2019    Peter Aspelin

2020    Ulf Nyman

2021    Kjell Geterud


SURFs pris för bästa avhandling inom urogenital radiologi

2020    Vanessa Acosta Ruiz


SURFs pris för bästa ST-arbete inom urogenital radiologi

2021    Anna-Karin Bruno


SURFs pris för bästa studentarbete inom urogenital radiologi

2020    Linnea Hansson

2021    Anton Sundelius


SURFs ESUR stipendium

2017    Vanessa Acosta Ruiz

2018    Klara Sahlén och Hanna Sartor

2019    Linnea Hansson