Thoraxradiologi stipendium

Svensk förening för thoraxradiologi utlyser två stipendier avseende garanterad plats och kursavgift till HRCT kurs i Leuven 1-3 oktober 2020.

 Information om kursen finns på www.chestradiology.info eller se bilaga.

 Ansökan skall inkludera namn, adress, telefonnummer, arbetsplats och kort motivering till varför just jag ska få kursplatsen.

Ansökan mailas till kerstin.cederlund@sll.se senast 2020-03-31. 

Besked om beviljat stipendium meddelas före 1 juni.

 Medlemskap i Svensk förening för thoraxradiologi är önskvärt.