Thoraxradiologi stipendium

Svensk förening för thoraxradiologi utlyser två stipendier avseende garanterad plats och kursavgift till HRCT kurs i Leuven 13-15 oktober 2022.

 Information om kursen finns på www.chestradiology.info 

 Ansökan skall inkludera namn, adress, telefonnummer, arbetsplats och kort motivering till varför just jag ska få kursplatsen.

Ansökan mailas till marten.sandstedt@vgregion.se senast 2022-05-20. 

Besked om beviljat stipendium meddelas före 1 juni.

 Medlemskap i Svensk förening för thoraxradiologi är önskvärt.