Thoraxradiologi stipendium

Stipendium för HRCT-kurs i Leuven

Svensk förening för thoraxradiologi utlyser två stipendier avseende garanterad plats och kursavgift till HRCT kurs i Leuven 13-15 oktober 2022.

 Information om kursen finns på www.chestradiology.info 

 Ansökan skall inkludera namn, adress, telefonnummer, arbetsplats och kort motivering till varför just jag ska få kursplatsen.

Ansökan mailas till marten.sandstedt@vgregion.se senast 2022-05-20. 

Besked om beviljat stipendium meddelas före 1 juni.

 Medlemskap i Svensk förening för thoraxradiologi är önskvärt.


Stipendium för certifiering enligt europeisk standard

Styrelsen för thoraxradiologiska föreningen beslöt vid styrelsemöte 2022-05-10 att utlysa ett stipendium att sökas av kollegor med intresse att certifiera sig inom thoraxradiologi enligt europeisk standard.

Stipendier för europisk certifiering inom Thoraxradiologi

Mall för stipendieansökan