Thoraxradiologi stipendium

Stipendium för HRCT-kurs i Leuven

Bästa medlem i Svensk Förening för Thoraxradiologi,

 

Nu finns stipendium att söka för HRCT kurs i Leuven 2023-var god se separat dokument!

 
Thoraxstipendium 2023

 

Mårten Sandstedt

Sekreterare Svensk Förening för Thoraxradiologi

Universitetssjukhuset i Linköping


Besked om beviljat stipendium meddelas före 1 juni.

 Medlemskap i Svensk förening för thoraxradiologi är önskvärt.


Stipendium för certifiering enligt europeisk standard

Styrelsen för thoraxradiologiska föreningen beslöt vid styrelsemöte 2022-05-10 att utlysa ett stipendium att sökas av kollegor med intresse att certifiera sig inom thoraxradiologi enligt europeisk standard.

Stipendier för europisk certifiering inom Thoraxradiologi

Mall för stipendieansökan