Tidigare stipendiater

Tidigare stipendiater från SFMR / SFBFM


SFMRs stipendier från företagen 2018

GE Healthcare 
12 000 kr Sara Shams, Stockholm. För studie kring huruvida den sammanlagda mängden cerebrovaskulära markörer synliga på MR kan prediktera risken för stroke
10 000 kr Stefan Gabrielsson, Stockholm. För lymfoscintigrafi med SPECT/DT för att studera huruvida behandling med cellgifter och strålning har signifikant inverkan på den lymfatiska dräneringen från tumörer i matstrupen.  
10 000 kr Charalampos Georgiopoulos, Linköping. För att fortsätta en intressant och de novo fMRI studie på negativa effekter på olfactorius hos patienter med parkinson.

Philips 
MR 10 000 kr Simon Götestrand, Lund. För ett prospektivt projekt kring anatomisk delineation av strukturer i vristen på både 3T och 7T MR maskin.
Philips Allmänna 15 000 kr Vanessa Acosta Ruiz, Uppsala. För att studera funktionell njurfunktion mätt på CT före och efter behandling med laparoskopisk njurresektion eller ablationsmetoder.

Siemens 
CT 10 000 kr Rimma Axelsson, Stockholm. För att utvärdera nyttan av en ny potentiellt mycket värdefull diagnostisk metod med 68Ga-PSMA-11 PET/ CT hos patient med biokemiskt återfall av prostatacancer.
MR 10 000 kr Danielle van Westen, Lund. För att med MR undersöka sambandet mellan småkärlssjukdom (SVD) i hjärnan och kognition hos icke-dementa individer med och utan amyloidupplagring.
Allmänna 10 000 kr Hanna Sartor, Lund. För att studera associationen mellan brösttäthet och vissa typer av ovarial cancer.

Canon Medical 
25 000 kr Kristin Jonsson, Malmö. Välskriven stor prospektiv tomosyntesstudie för att utvärdera tomosyntesens effektivitet som screeningmetod för bröstcancer.

Bracco 
10 000 kr Hans Lindgren, Helsingborg. För utveckling och implementering av en ny unik metod: 2D perfusion som prediktor vid endovaskulär behandling av patienter med claudicatio intermittens eller kritisk ischemi.

SFMRs stipendier från företagen 2017

GE Healthcare 
12 000 kr Kristina Lång Malmö/LU: Phase contrast mammography – clinical implementation of a novel X-ray technique
10 000 kr Mats Geijer Örebro: Lågdos-CT för staging av myelom
10 000 kr Sara Strandberg Umeå/Norrlands universitet: 11C-PET/CT och PSMA-PET/MR vid intermediär- och högrisk prostatacancer

Gothia 
10 000 kr Carl Samuelsson Huddinge/KI: Osteoporosscreening med digital radiogrammetri

Philips 
MR 10 000 kr Erik Baubeta Fridh Jönköping: Preoperativ MR-angiografi och dess värde för att bedöma perifer kärlsjukdom och prediktera amputation postoperativt
Allmänna 15 000 kr Vanessa Acosta Ruiz Uppsala: CT-vägledd termoablation av små njurtumörer

Siemens 
CT 10 000 kr David Schmidt Malmö/LU: Dual Energy CT – nya diagnostiska möjligheter med tonvikt på osteoporosdiagnostik
MR 10 000 kr Daniella van Westen Lund/LU: Betydelsen av småkärlssjukom för kognition hos icke-dementa
Allmänna 10 000 kr Hanna Sartor Malmö/LU: Volumetric breast density estimation in breast tomosynthesis images

Toshiba 
10 000 kr Sara Shams Karolinska Institutet: Cerebrala mikroblödningar på magnetkamera - vad har det för innebörd inom stroke?
15 000 kr Miriam Rutegård Umeå/Norrlands universitet: Värdet av PET/MRT för bedömning av lymfkörtelmetastasering och andra prognostiska faktorer hos patienter med rektalcancer

Bracco 
10 000 kr Charalampos Georgiopoulos Linköping/LiU: A functional imaging study of olfactory impairment in parkinsonism


SFMRs stipendier från företagen 2016

GE Healthcare: Maria Correia de Verdier, Uppsala, Catrin von Below, Uppsala, Nils Dahlström, Linköping 

Gothia: Rimma Axelsson, KS Huddinge 

Philips MR: My Truong, Lund 

Philips Allmänna: Lars Lundin, Uppsala 

Siemens CT: David Fällmar, Uppsala

Siemens MR: Miriam Rutegård, Umeå 

Siemens Allmänna: Fredrik Strand, KS Solna 
  
Toshiba: Kerstin Cederlund, KS, Huddinge, Erik Fridh, Jönköping 


SFBFMs stipendier från företagen 2015

Philips:  Vanessa Acosta Ruiz Uppsala

GE Healthcare: Maria Correia de Verdier Uppsala

Gothia: Eva Klintström Linköping

Siemens CT: Mårten Sandstedt Linköping

Siemens allmänna/MR: Charalampos Georgiopoulos Linköping

Toshiba: Sara Shams Stockholm, Stefan Gabrielsson Stockholm, Fabian Arnberg Stockholm


SFBFMs stipendier från företagen 2014


GE Healthcare: Ulf Johnson Uppsala, Elin Bacsovics Brolin Stockholm, Kerstin Cederlund Stockholm

Gothia: Mats Lidén Örebro

Philips MR: Vanessa Acosta Ruiz Uppsala

Philips Allmänna: Maria Correia de Verdier Uppsala

Siemens CT: Jakob De Geer Linköping

Siemens MR: Karl Hansson Stockholm

Siemens Allmänna: Stefan Gabrielson Stockholm
  
Toshiba: Rimma Axelsson Stockholm, Torkel Brismar Stockhol, Yvonne Simrén GöteborgSFBFMs stipendier från företagen 2013
GE Healthcare: David Fällmar Uppsala, Håkan Geijer Örebro, Linnéa Cerwén Uppsala

Gothia: Musa Kocak Stockholm

Philips: Henrik Leonhardt Göteborg, Linnéa Cerwén Uppsala

Siemens: Kerstin Cederlund Huddinge, Anna Falk Uppsala, Erika Fagman Göteborg

Toshiba:  Karin Kockum Östersund, David Fällmar Uppsala, Erika Fagman Göteborg


SFBFMs stipendier från företagen 2012

GE Healthcare: Johan Bengtsson, Lund, Karin Thorneman, Stockholm och Rimma Axelsson, Huddinge.

Siemens AB: Jakob De Geer, Linköping, Birgitta Ramgren, Lund och Torkel Brismar, Huddinge.

Philips Healthcare AB: Per Eckerbom, Uppsala och Henrik Leonhardt, Göteborg .

Gothia Medical AB: Mats Geijer, Lund.

 

SFBFMs stipendier från företagen 2011
Covidien AB: Ida Blystad, Linköping

GE Healthcare AB: Linnéa Cervén, Uppsala; Staffan Jennerholm, Viby; Susanne Fridsten, Solna

Gothia Medical AB: Yvonne Simrén, Göteborg

Philips Healthcare AB: Henrik Leonhardt, Göteborg; Mats Lidén, Örebro

SIEMENS AB: Louiza Loizou, Huddinge; Per Eckerbom, Uppsala; Kristina Vult von Steyern, LundSFBFMs stipendier från företagen 2010
Bayer Schering Pharma AB: Peter Björkdahl, Huddinge

Covidien AB: Erik Hedström, Lund

GE Healthcare AB: Erik Sjölund, Stockholm; Kerstin Cederlund, Huddinge; Fausto Labruto, Solna

Gothia Medical AB: Gunnar Herlin, Huddinge

Mediel AB: Fredrik Stålhammar, Göteborg

Philips Healthcare AB: Karin Thorneman, Stockholm; Kristina Serednicka, Karlskrona

SIEMENS AB: Pär Dahlman, Uppsala; Henriettae Ståhlbrandt, Eksjö; Håkan Geijer, Örebro

Unilabs AB:Ulrika Ståhle-Tsai, Danderyd

SFMRs stipendier från företagen 2009
Bayer Schering Pharma AB: Bo lIndberg, Huddinge

Covidien AB:Tomas Hansén, Uppsala

GE Healthcare AB:Rimma Axelsson, Huiddinge; Arvid Nordenskjöld, Danderyd; Lena Cavallin, Huddinge

Gothia Medical AB:Peter Lindholm, Solna

Philips Healthcare AB: Birgitta Wilczek, Stockholm; Karin Thorneman, Stockholm

Sharpview AB: Jonas Ripsweden, Huddinge

SIEMENS AB: Malin Helenius, Uppsala; Danielle van Westen, Lund

Unilabs AB: Anne Hallqvist, Östersund

SFMRs stipendier från företagen 2008
Agfa HealthCare Sweden AB: Birgitta Wilczec, Stockholm 13 500 kr; Jacob de Geer, Linköping 13 500 kr
             
Bayer Schering Pharma AB: Peter Lindholm, Solna 13 500 kr

Covidien AB: Bertil Leidner, Huddinge 12 000 kr

GE Healthcare Sverige AB: Rimma Axelsson, Örebro 12 000 kr; Shahin Absaleh, Uppsala 10 000 kr; Lena Cavallin, Huddinge 10 000 kr

Gothia Medical AB: Mats Lidén, Örebro 10 000 kr

Philips Medical Systems AB: Thomas Hansén, Uppsala 15 000 kr; Danielle van Westen, Lund 10 000 kr

Sharpview AB: Anders Persson, Linköping 15 000 kr

Siemens AB: Nils Dahlström, Linköping 20 000 kr; Jenny Vikgren, Göteborg 8 000 krSFMRs stipendier från företagen 2007
Agfa HealthCare Sweden AB: Jonas Ripsweden, Huddinge 13 500 kr.

Fuji Film Sverige AB: Peter Björkdahl, Trelleborg 13 500 kr.

GE Healthcare Sverige AB: Valeria Fisichella, Göteborg 12 000 kr, Pal Bordas, Luleå 10 000 kr, Rimma Axelsson, Huddinge 10 000 kr.

Gothia Medical AB: Katarina Bodén, Solna 10 000 kr.

Philips Medical Systems AB: Fausto Labruto, Solna 15 000 kr, Sofie Meyer, Lund 10 000 kr..

Schering Nordiska AB: Per Dahlman, Uppsala 15 000 kr.

Siemens AB: Johan Wikström, Uppsala 20 000 kr, Håkan Geijer, Örebro 8 000 kr.

Tyco Healtcare Norden AB: Adel Shalabi, Huddinge 15 000 kr.SFMRs stipendier från företagen 2006
Agfa HealthCare Sweden AB: Katarina Bodén 13 500 kr.

AO Medical Products AB: Rimma Danielsson 5 000 kr.

Fuji Film Sverige AB: Göran Storby, 13 500 kr.

GE Healthcare Sverige AB: Danielle van Westen 13 000 kr, Ulf Nyman 10 000 kr, Nils Dahlström 9 000 kr.

Gothia Medical AB: Anders Persson, 10 000 kr.

Philips Medical Systems AB: Marianna Gardarsdottir 10 000 kr, Lars Lönn 15 000 kr.

Schering Nordiska AB: Fredrik Holmqvist 13 500 kr.

Siemens AB: Kerstin Cederlund 8000 kr, Bo Lindberg 20 000 kr.

Tyco Healtcare Norden AB: Klas Olsson 10 000 kr.

CAPIO:s resestipendium för radiologi om 10 000 kr har tilldelats Valeria Fischiella.SFMRs Stipendier från företagen 2005
Agfa HealthCare Sweden AB:Mårten Annertz 7.500 kr, Michael Söderman 6.000 kr.

AO Medical Products AB: Håkan Geijer 5.000 kr.

Fuji Film Sverige AB: Anders Kähäri 5.000 kr, Sophia Zackrisson 8.500 kr.

GE Healthcare Sverige AB: Ylva Aurell 5.000 kr, Barbara Elmståhl 5.000 kr, Tomas Hansen 5.500 kr, Axel Johansson 5.500 kr, Ulf Nyman 5.500 kr, Eva Radecka 5.500 kr.

Gothia Medical AB: Rimma Danielsson 10.000 kr.

Philips Medical Systems AB: Hampus Eklöf 10.000 kr, Roger Siemund 15.000 kr.

Schering Nordiska AB: Torkel Brismar 13.500 kr.

Siemens AB: Lennart Blomqvist 20.000 kr, Pär Dahlman 8.000 kr.

Tyco Healtcare Norden AB: Lars Gustavsson 6.000 kr, Hanne Witt 6.000 krSFMRs Stipendier från företagen 2004
Agfa HealthCare Sweden AB: Torbjörn Ahl 3 000 kr, Ylva Aurell 4 500 kr, Lennart Blomqvist 6 000 kr.

Amersham Health: Margaretha Bååth 6 000, Rimma Danielsson 6 000 kr, Sandra Diaz 3 000 kr, Lars Lönn 6 000 kr, Anders Persson 4 000 kr.

Fuji Film Sverige AB: Anne Hallqvist 3 000 kr, Tomas Hansen 6 000 kr, Katarina Håkansson 3 000 kr, Anders Kähäri 1 500 kr (även Kodak 4 000 kr).

General Electric, GE Medical Systems Sverige AB: Hampus Eklöf 6 000 kr, Barbara Elmståhl 1 000 kr (även 5 000 kr Gothia).

Gothia Medical AB: Barbara Elmståhl 5 000 kr ( även 1 000 kr GE), Marc Bachelard 5 000 kr.

Kodak AB: Anders Kähäri 4 000 kr (även Fuji 1 500 kr), Bo Lindberg 6 000 kr.

Philips Medical Systems AB: Anders Adolfsson 10 000 kr, Michael Söderman 15 000 kr.

Schering Nordiska AB: Trevor Peters 3 000 kr, Brigitte Wilczek 6 000 kr, Hans Jürgen Wiltz 3 000 kr, Marie Lundström 1 500 kr (även 1 000 kr från Siemens).

Siemens Medical Solutions AB: Marie Lundström 1 000 kr (även 1 500 kr från Schering), Victor Iver 3 000 kr, Inger Keussen 3 000 kr, Lucas Molin 3 000 kr, Göran Storby 6 000 kr, Danielle Van Westen 6 000 kr, Jenny Vikgren 6 000 kr.

Tyco Healtcare Norden AB: Pär Dahlman 6 000 kr, Allina (Angeliki) Dimopoulou 6 000 kr.