Ungt Forum

Intresseannons:

Ordförande för Ungt Forum – Svensk Förening för Medicinsk Radiologi

Brinner du för att förbättra och påverka ST-läkarnas utbildning, handledning och arbetssituation? Du kan nu anmäla intresse för att bli Ordförande för Ungt Forum – ST-läkarnas utskott i SFMR. 

Alla ST-läkare som är medlemmar i SFMR är med i Ungt Forum och kan anmäla sitt intresse!


Våra främsta uppgifter är att främja utbildningen för ST-läkare i medicinsk radiologi, samt förbättra deras arbetssituation, och möjligheter att kombinera forskning med klinisk tjänstgöring. 
Att som ST-läkare eller färdig specialist lyckas kombinera sitt kliniska åtagande, samt familjeliv, med både forskning och diverse ideella- och utbildningsuppdrag som kommer på köpet, kräver en klinik som har en främjande inställning till detta. 

Ordförande är adjungerad till SFMR:s styrelsemöten och därigenom har vi möjlighet att påverka och bevaka beslutsunderlag och processer berörande ST-läkare. Ordförande sitter också som nationell representant i RTF (Radiology Trainees Forum) som är "ST-läkarorganisationen" inom ESR (European Society of Radiology). Mer info om dessa organisationer och deras aktiviteter finner du här: 

Vem är medlem? 
ST-läkare och nyblivna specialister (inom 2 år efter specialistbevis) som är medlemmar i SFMR är automatiskt medlemmar i Ungt Forum. 

Röntgenveckan 
Ungt Forum arrangerar varje år ST-aktiviteter i anslutning till Röntgenveckan, till exempel en fallpresentationstävling med bland annat ett resestipendium till ECR (European Congress of Radiology) i Wien som första pris. Alla som deltar i fallpresentationstävlingen får även förtur till Röntgenveckans ST-kurser. 
För att skicka in din ansökan om deltagande ska du författa en kort fallbeskrivning på några rader (innefattande bakgrund, aktuellt och slutsats) och skicka till ungtforum@gmail.com. 
Ange titeln "Bidrag till Fallpresentationstävlingen". 
Ditt bidrag skall vara inne senast den 1 maj. 

Dessutom anordnar vi Röntgenveckans röntgenQuiz. Det är en "app-baserad" frågestund, som är öppen för alla röntgenveckans deltagare. Vinnaren erhåller ett presentkort på 1000 kr vid en bokhandel.

Presentation av forskningsarbete eller ST-projekt 
Under Röntgenveckan finns möjlighet för alla ST-läkare som utfört sitt vetenskapliga arbete, att presentera det under Röntgenveckans ”fria föredrag”. Presentation kan även ske i form av poster-presentation. Ni ST-läkare, som fått ert abstract accepterat för poster- eller muntlig presentation vid ECR, har möjlighet att erhålla ett resestipendium om 3000 kr. Ifall samma presentation hålls vid sessionen fria föredrag under Röntgenveckan erhåller man ytterligare 3000 kr. Missa inte denna fina chans att dela med dig av erfarenheterna från ditt engagemang och arbete i att utveckla radiologin! 
Skicka in ansökan för resestipendium med bifogad kopia av accepterat abstract med antagningsbesked från ECR till SFMR’s sekreterare Ida Blystad ida.blystad@regionostergotland.se 
Ansökan ska vara inskickad senast 30:e april. 

European Diploma in Radiology (EDiR) 
Vi rekommenderar verkligen alla ST-läkare som går sista året att ta chansen och skaffa sig en radiologisk examen! Även i år kommer den europeiska tentamen i radiologi (EDiR) att hållas i Sverige. Alla ni ST-läkare som går sista året eller färdiga specialister som vill få ett formellt intyg på sina djupgående kunskaper i radiologi är välkomna att skriva denna tentamen. Förutom att det blir ett ypperligt tillfälle att motivera sig själv att studera, repetera och sammanfatta alla kunskaper man skaffat sig under sin specialistutbildning, är det även en fin merit i sin fortsatta karriär, både i och framförallt utanför Sverige. 
Anmälan sker via EDiRs hemsida som vanligt, hemmakliniken/den egna arbetsplatsen bör betala avgiften.
Läs mer om EDiR på hemsidan: myebr.org.

Har ni andra frågor ni vill att vi jobbar med, tag kontakt med oss och berätta! Vi finns till för våra medlemmar, och för att vi skall få en så optimal ST-utbildning som möjligt! 
Förmedla ditt intresse för engagemang i Ungt Forum till ungtforum@gmail.com och kom till årsmötet på Röntgenveckan! 

Kontaktpersoner 
Yngve Forslin och Sara Shams Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge