Ungt Forum

Ungt Forum

Våra främsta uppgifter är att främja utbildningen för ST-läkare i medicinsk radiologi, samt förbättra deras arbetssituation, och möjligheter att kombinera forskning med klinisk tjänstgöring.

Att som ST-läkare eller färdig specialist lyckas kombinera sitt kliniska åtagande, samt familjeliv, med både forskning och diverse ideella- och utbildningsuppdrag som kommer på köpet, kräver en klinik som har en främjande inställning till detta.


Ordförande är adjungerad till SFMR:s styrelsemöten och därigenom har vi möjlighet att påverka och bevaka beslutsunderlag och processer berörande ST-läkare. Ordförande sitter också som nationell representant i RTF (Radiology Trainees Forum) som är "ST-läkarorganisationen" inom ESR (European Society of Radiology). Mer info om dessa organisationer och deras aktiviteter finner du här:

http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/education_training/radiology_trainees_forum.htm 


Vem är medlem? 

ST-läkare och nyblivna specialister (inom 2 år efter specialistbevis) som är medlemmar i SFMR är automatiskt medlemmar i Ungt Forum.


Röntgenveckan

Ungt Forum arrangerar varje år ST-aktiviteter i anslutning till Röntgenveckan, till exempel en fallpresentationstävling med ett resestipendium till ECR (European Congress of Radiology) i Wien som första pris. Alla som deltar i fallpresentationstävlingen får även förtur till Röntgenveckans ST-kurser.


Dessutom anordnar vi Röntgenveckans röntgenQuiz. Det är en "app-baserad" frågestund, som är öppen för alla röntgenveckans deltagare. Fina priser finns att vinna!


European Diploma in Radiology (EDiR) 

Vi rekommenderar verkligen alla ST-läkare som går sista året att ta chansen och skaffa sig en radiologisk examen! Även i år kommer den europeiska tentamen i radiologi (EDiR) att hållas i Sverige. Alla ST-läkare som går sista året eller färdiga specialister som vill få ett formellt intyg på sina djupgående kunskaper i radiologi är välkomna att skriva denna tentamen. Förutom att det blir ett ypperligt tillfälle att motivera sig själv att studera, repetera och sammanfatta alla kunskaper man skaffat sig under sin specialistutbildning, är det även en fin merit i sin fortsatta karriär, både i och framförallt utanför Sverige.

Anmälan sker via EDiRs hemsida som vanligt, hemmakliniken/den egna arbetsplatsen bör betala avgiften.

Läs mer om EDiR på hemsidan: myebr.org.


Har ni andra frågor ni vill att vi jobbar med, tag kontakt med oss och berätta! Vi finns till för våra medlemmar, och för att vi skall få en så optimal ST-utbildning som möjligt!

Förmedla också ditt intresse för engagemang i Ungt Forum till mailadresserna nedan och kom till årsmötet på Röntgenveckan!


Kontaktpersoner 

Natalie Norstedt ( natalie.norstedt@regionstockholm.se ) och Alexander Biskup ( alexander.biskup@oru.se )