Utbildningsutskottet

Vad gör utbildningsutskottet?


Utbildningsutskottet arbetar med övergripande frågor som rör ST utbildning i Radiologi.

Sedan maj 2015 gäller den senaste målbeskrivningen för specialiseringstjänstgöring för samtliga specialiteter i Sverige, Socialstyrelsens förordning SoSFS 2015:8.

Övergångsregler för den tidigare förordningen SoSFS 2008:17 gäller t o m 2021-12-31 och fram till dess kan man alltså ansöka om specialistkompetens i Bild- och funktionsmedicin. Enligt den nya förordningen blir man specialist i Radiologi.

Radiologin är förstås densamma oavsett hur förordningen ser ut och hur lärandemålen delas in, men det finns en del förändringar – även om förändringen denna gång är mindre än vid förra bytet. Ni som har vana vid föregående målbeskrivning kommer således att känna igen er.

Författningen är det styrande dokumentet mot vilken ansökan om specialistkompetens stäms av. Som hjälp ger specialistföreningarna ofta ut rekommendationer, vilka ofta går under namnet som utbildningsbo. Som utbildningsbok rekommenderar utbildningsutskottet och SFMR:s styrelse European Training Curriculum For Radiology. Detta Curriculum har tagits fram och revideras årligen inom vår Europeiska organisation European Society of Radiology, ESR. (Läs mer om detta på https://www.sfmr.se/sidor/specialsitutbildning/)

Utbildningsutskottet anordnar varje Röntgenvecka en dag i ST-utbildningens tecken. Under denna dag diskuteras frågor som är viktiga för ST-utbildning, och på denna dag får du träffa aktörer som är starkt engagerade och involverade i ST-utbildningen. Vanligen planeras halva denna dag av utbildningsutskottet och halva dagen av dem som får utbildning att hända på riktigt  – Studierektorsnätverket.

Har Du frågor som rör ST-utbildning – ta gärna kontakt med utbildningsutskottet inom SFMR

Utbildningsutskottets ledamöter
Katrine Riklund
katrine.riklund@umu.se
Norrlands Universitetssjukhus
Mattias Bjarnegård
mattias.bjarnegard@regionhalland.se
Hallands sjukhus Halmstad
Sara Sehlstedt
sara.sehlstedt@regionjh.se
Östersunds sjukhus
Sara Shams – Ungt Forum
sara.shams@ki.se
Karolinska Universitetssjukhuset
Koshiar Medson – Ungt Forum
koshiar.medson@ki.se
Karolinska Universitetssjukhuset