Rekommendationer för MR-kontrast uppdaterade

SFMRs arbetsgrupp för kontrastmedel har uppdaterat rekommendationerna för användning av MR-kontrastmedel. Rekommendationerna kan laddas ner från hemsidan.