2 feb

SURF - priser och stipendier

Stipendier och priser från SURF för 2023 har nu utlysts. Se vidare på SURFs delföreningssidor.

1 feb

Röntgenveckan 2023 - anmälan öppen!

Anmälan till Röntgenveckan 2023 i Uppsala är nu öppen. Se vidare på rontgenveckan.se

1 feb

Japan - Sverige

Registrering och abstract inlämning till “14th Symposium of the Japanese Scandinavian Radiological Society and 17th Nordic Japan Imaging Informatics Symposium, 30th of May- 1st of June, Stockholm”...

25 jan

Kurs i Berättigande, optimering och strålskydd

8-10 maj 2023 Kurs i Berättigande, optimering och strålskydd, Lund. Se vidare på kurssidorna.

25 jan

Geriatrik och radiologi

Det finns fortfarande några platser kvar på kursen i Geriatrik Radiologi på Korsika i september. Först til kvarn ... Se vidare på kurssidorna.

10 jan

SRIR har fått en egen hemsida

Vårt svenska kvalitetsregister för interventionell radiologi har fått en egen hemsida, https://www.ucr.uu.se/srir-srl/ . Mera information om registret kan läsas där, och länken finns också under...

3 jan

Uppdaterade rekommendationer om kontrastmedel

Uppdaterade rekommendationer om kontrastmedel till vuxna finns att läsa på kontrastmedelssidan under "Rekommendationer" som du hittar under "Publicerat": Nationella rekommendationer vid jodkontrastmedel...