25 maj

ESR E-book for undergraduate students

The ESR eBook for Undergraduate Education in Radiology has, under the leadership and careful guidance of Prof. Minerva Becker, become a flagship project of the ESR used by students and teachers...

23 maj

Växande intresse för EDiR

European Diploma in Radiology är en examen man kan ta efter avslutad specialistutbildning i radiologi. Den arrangeras via EBR som är en del av vår europeiska radiologförening. Tidigare år har...

23 maj

Viktig enkät om radiologers arbetssituation!

Ett mail kom: Dear recipient, The well-being of radiologists is as important as the work they do in the clinics and in academia. We are a Tampere University based...

5 maj

Certifiering som subspecialist

Från och med 2023-05-12 kommer det att vara möjligt att ansöka om att bli certifierad radiolog inom tre fördjupningsområden. Fler följer inom kort. Se vidare på https://www.sfmr.se/sidor/subspecialisering/

21 apr

Nomineringstiden för SURFS priser i urogenital radiologi har förlängts

Svensk uroradiologisk förening SURF delar årligen ut tre priser för vetenskapliga arbeten inom urogenital radiologi som presenterats under 2022: Pris för bästa studentarbete Pris för bästa...

15 apr

24-26 maj 2023 Nordic Congress of Radiology and Radiography

24-26 maj 2023 Nordic Congress of Radiology and Radiography WELCOME to the Nordic Congress of Radiology and Radiography 2023 – a joint 64th Nordic Congress of Radiology and...

6 apr

Glad Påsk önskar SFMR

Glad Påsk önskar SFMR! Alla radiologer i vårt avlånga land tillönskas en god helg! Vi har fått en hälsing från Norrbotten, det är Johannes Arnessen som bett ChatGPT att dikta om DT Hjärna....

23 mar

Anonymisera alltid röntgenbilderna!

En påminnelse till alla radiologer - kom ihåg att alltid ta bort patientuppgifterna från bilder när dessa används till undervisning och föredrag! Tyvärr missas det ibland, och det är svårt att...

23 mar

Kvalitetssäkringsprogram för bedömning av MRT prostata

Nu startar Equalis ett kvalitetssäkringsprogram för bedömning av MRT prostata. Sedan 2019 är MRT en integrerad del i utredningen av prostatacancer enligt det nationella vårdprogrammet. MRT används...

15 mar

2-8 oktober 2023 Kurs i basal skelettradiologi, Stockholm

Kursinformation nu utlagt på kurssidorna. Anmälan har öppnat!

10 mar

Ultraljudskurs Lejondal 8-12 maj, platser finnes!

Det har tyvärr varit tekniska problem med anmälningslänken, så vissa som försökt anmäla sig har felaktigt fått meddelande att kursen är fullbokad. Trist, för det finns fortfarande enstaka platser...

8 mar

20-21 april Kurs i övre extremitetens MRT, Göteborg

Inom ramen för röntgenspecialisters fortbildning i Västra Götalandsregionen ges en 2-dagarskurs i MRT av övre extremiteten. Schema och innehåll finns att mera om läsa på kurssidorna. Både nationella...

7 mar

24 mars: Årsmöte 2023 – Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi

Årsmöte 2023 – Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi SFPR kommer att hålla årsmöte fredagen den 24 mars 2023, kl 11-12. Mötet kommer att äga rum på Bild- och Funktion, Skånes Universitetssjukhus...

25 feb

3-6 maj 2023 XXXIV Course on Musculoskeletal Pathology, Bologna (Italy)

Nu finns kursen om muskuloskeletala tumörer i Bologna att anmäla sig till. Se vidare på kurssidorna.

23 feb

Nya kurser - thorax och akutröntgen

Kurser i horaxradiologi med lungmedicinsk inriktning i Göteborg i maj och Basal akutradiologi i Eksjö finns nu att söka på kurssidorna!

22 feb

Kurs i ryggens radiologi och sjukdomar

SFNR arrangerar den sedvanliga ryggkursen på Cypern i höst. Se mera i kursprogrammet!

19 feb

11-12 maj 2023 Svensk Förening för Bröstradiologi vårmöte, Stockholm

11-12 maj 2023 Svensk Förening för Bröstradiologi vårmöte, Stockholm. Se vidare på kurssidorna.

19 feb

Stipendieutlysning

SFMR samarbetar med flera företag för att möjliggöra stipendieutdelning till forskning inom radiologi i Sverige. Ansökningstiden för dessa har nu öppnat och stängs sista april. Se mera om detta...

6 feb

SURF-veckan 2024

Surf-veckan i januari 2024 finns nu annonserad i kalendariet.

2 feb

SURF - priser och stipendier

Stipendier och priser från SURF för 2023 har nu utlysts. Se vidare på SURFs delföreningssidor.

1 feb

Röntgenveckan 2023 - anmälan öppen!

Anmälan till Röntgenveckan 2023 i Uppsala är nu öppen. Se vidare på rontgenveckan.se

1 feb

Japan - Sverige

Registrering och abstract inlämning till “14th Symposium of the Japanese Scandinavian Radiological Society and 17th Nordic Japan Imaging Informatics Symposium, 30th of May- 1st of June, Stockholm”...

25 jan

Kurs i Berättigande, optimering och strålskydd

8-10 maj 2023 Kurs i Berättigande, optimering och strålskydd, Lund. Se vidare på kurssidorna.

25 jan

Geriatrik och radiologi

Det finns fortfarande några platser kvar på kursen i Geriatrik Radiologi på Korsika i september. Först til kvarn ... Se vidare på kurssidorna.

10 jan

SRIR har fått en egen hemsida

Vårt svenska kvalitetsregister för interventionell radiologi har fått en egen hemsida, https://www.ucr.uu.se/srir-srl/ . Mera information om registret kan läsas där, och länken finns också under...

3 jan

Uppdaterade rekommendationer om kontrastmedel

Uppdaterade rekommendationer om kontrastmedel till vuxna finns att läsa på kontrastmedelssidan under "Rekommendationer" som du hittar under "Publicerat": Nationella rekommendationer vid jodkontrastmedel...