Nyhet: Nationella medicinska indikationer

Socialstyrelsen har  publicerat flera rekommendationer inom projektet "Nationella medicinska indikationer" och nu finns också ett område som berör radiologin: Indikationer för MR vid knäbesvär.